Päiväkerho on lasten oma paikka

Päiväkerho on 2-6-vuotiaiden säännöllistä ryhmätoimintaa, joka tukee turvallisesti lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Kerhoissa leikitään, liikutaan, lauletaan ja askarrellaan ympäristön ilmiöitä yhdessä ihmetellen. Samalla luodaan ystävyyssuhteita ja tutustutaan kristillisiin tapoihin. Toiminnan perustana on kasteessa saatu yhteinen opetus- ja kasvatustehtävä vanhempien kanssa. Toimintavuoden 2019-2020 päiväkerhoryhmät kokoontuvat 1-2 kertaa viikossa 1,5-3 tunnin ajaksi. 

Päiväkerho on lapsen kasvupaikka, jossa toimitaan yhteistyössä hänen perheensä kanssa. Kerhossa painottuvat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen. Päiväkerho tukee kotien kristillistä kasvatusta. Lapsi saa siellä kokemuksia ja aineksia elämänkatsomuksensa rakentamiseen. 

Orimattilan seurakunnan päiväkerhot ovat maksuttomia.

Seurakunnan varhaiskasvatuksessa sovelletaan varhaiskasvatussuunnitelman (Vasu 2017) perusteita. 


Kerhovuosi on elokuusta toukokuuhun ja noudattaa pääsääntöisesti koulujen lukuvuotta.

Päiväkerhojen syyskausi on 12.8.-13.12.2019 ja kevätkausi on 7.1.-15.5.2020. 

Ilmoittautuminen syksyllä 2019 alkaviin ryhmiin oli 1.-30.4. Kerhopaikan saaneille on lähetetty kirje kesäkuussa. Jälki-ilmoittautuminen on auki ja pääset tästä ilmoittautumaan. 

Ryhmät täytetään ikäjärjestyksessä. Etusija on kotona olevilla lapsilla. Myös esikouluikäiset voivat saada paikan iltapäivän ryhmiin, mikäli tilaa on. Ensisijaisesti päiväkerhopaikat jaetaan kokonaan kotihoidossa oleville lapsille.  

Tervetuloa seurakunnan päiväkerhoon! 

Alkavat päiväkerhoryhmät toimintavuotena 2019-2020 

 

Pidätämme oikeuden muuttaa kerhopaikkoja ja -aikoja tilanteen ja tarpeen mukaan. (Päivitetty 16.7.2019)

 

Päiväkerhojen syyskausi on 12.8.-13.12.2019 ja kevätkausi on 7.1.-15.5.2020.

Seurakunnan kerhoon voi hakea, vaikka lapsi kävisi kerhotoiminnassa, esiopetuksessa tai päivähoidossa myös muualla. Kokonaan kotihoidossa olevat lapset ovat valinnoissa ensisijalla. Kerhovalinnat tehdään ikäjärjestyksessä. Esikouluikäiset voivat saada paikan, jos tilaa on. 

 

Vanha pappila, Pappilantie 1, 16300 Orimattila

Ma ja ti klo 9.00-12.00 4-5-vuotiaiden luontopainotteinen päiväkerho (vuosina 2014-2015 syntyneille lapsille). Kerhotilana Vanhan pappilan kirkonpääty.

Ma ja ti klo 9.00-12.00 3-5-vuotiaiden päiväkerho (vuosina 2014-2016 syntyneille lapsille). Kerhotilana Vanhan pappilan keskikerho.

Ma ja ti klo 13-16 4-6-vuotiaiden musiikkipainotteinen päiväkerho (vuosina 2013-2015 syntyneille lapsille). Kerhotilana Vanhan pappilan virastonpääty.

Ke ja pe klo 9.00-11.30 2-3-vuotiaiden päiväkerho I (vuonna 2016 syntyneille (3v) ja ennen 12.8.2017 syntyneille (2v) lapsille). Kerhotilana Vanhan pappilan kirkonpääty.  

Ke ja pe klo 9.00-11.30 2-3-vuotiaiden päiväkerho II (vuonna 2016 syntyneille (3v) ja ennen 12.8.2017 syntyneille (2v) lapsille).  Kerhotilana Vanhan pappilan keskikerho.  

To klo 9.30-11.00 2-vuotiaille (ennen 12.8.2017 syntyneille lapsille). Kerhotilana Vanhan pappilan keskikerho.

 

Pennalan koulu, Lankilantie 76, 16320 Pennala

ti ja to 13.30-16.00 3-6-vuotiaiden päiväkerho (vuosina 2013-2016 syntyneille lapsille)

 

 

Kerhossa kynttilä syttyy laulamalla

Pienen kynttilän sytytän,

sytytän, sytytän,

pienen kynttilän sytytän

iloksi kaikille.

Kerhossa kynttilä syttyy laulamalla

Pienen kynttilän sytytän,

sytytän, sytytän,

pienen kynttilän sytytän

iloksi kaikille.