Kappelineuvoston tehtävät ja kokoonpano

Kappelineuvoston tehtävänä on ennen kaikkea seurata ja edistää kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää sekä tehdä kirkkoneuvostolle sitä koskevia esityksiä. Kappelineuvoston tehtävänä on myös valvoa ja seurata kappeliseurakunnan alueen taloudellisten asioiden hoitamista sekä tehdä kirkkoneuvostolle niitä koskevia esityksiä. Lisäksi sen tulee tehdä kirkkoneuvostolle seuraavan vuoden toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus ja vahvistaa seurakunnan talousarviossa kappelineuvostolle myönnettyjen määrärahojen käyttösuunnitelma ja lähettää se tiedoksi kirkkoneuvostolle.

Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja muina jäseninä kuusi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa. Kirkkovaltuusto nimeää kappelineuvoston.

 

Kappelineuvoston jäsenet 2023-2026

 

Puheenjohtaja Sirpa Kivinen, minnamarjatta1@luukku.com044 528 8925

Muut jäsenet, suluissa henkilökohtaiset varajäsenet:

Ritala Juuso (Ritala Joona)

Koskelainen Eija (Mauri Kyöstilä)

Tupasela Mikko (Taisto Siira)

Koskimaa Päivi (Ritva Isotalo)

Anttila Ari (Arja Koskelainen)

Sirpa Kivisen henkilökohtainen varajäsen on Johanna Helstelä, joka toimii myös kirkkoneuvoston edustajana kappelineuvostossa.

Kappeliseurakunnan kappalainen Elina Lehdeskoski on virkansa puolesta kappelineuvoston jäsen.

 

Artjärven kirkon ulko-ovi.