Kappelineuvoston tehtävät ja kokoonpano

Kappelineuvoston tehtävänä on ennen kaikkea seurata ja edistää kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää sekä tehdä kirkkoneuvostolle sitä koskevia esityksiä. Kappelineuvoston tehtävänä on myös valvoa ja seurata kappeliseurakunnan alueen taloudellisten asioiden hoitamista sekä tehdä kirkkoneuvostolle niitä koskevia esityksiä. Lisäksi sen tulee tehdä kirkkoneuvostolle seuraavan vuoden toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus ja vahvistaa seurakunnan talousarviossa kappelineuvostolle myönnettyjen määrärahojen käyttösuunnitelma ja lähettää se tiedoksi kirkkoneuvostolle.

Kappelineuvostoon kuuluu virkansa puolesta kappeliseurakunnan kappalainen ja muina jäseninä kuusi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Valittujen jäsenten ja varajäsenten tulee asua kappeliseurakunnan alueella ja olla vaalikelpoisia seurakuntavaalissa. Kirkkovaltuusto nimeää kappelineuvoston. Kappeliseurakunnan kappalainen toimii kappelineuvoston puheenjohtajana.

 

Kappelineuvoston jäsenet 2015 - 2018

Puheenjohtaja Tupasela Mikko 040 502 5896, mikko.tupasela[at]phnet.fi

Muut jäsenet, suluissa henkilökohtaiset varajäsenet:
Anttila Ari 040 505 5869, ari.anttila[at]phnet.fi ; (Koskinen Jarmo 040 550 9103, artmotor[at]pp.inet.fi)
Arvento Rauno 040 508 9907, raunoarvento[at]hotmail.fi ; (Kyöstilä Mauri 040 707 6418, mauri.kyostila[at]phnet.fi)
Koskelainen Arja 050 341 7147 ; (Harju Sinikka 03 777 8505)
Metso Kirsti 0400 997 528, metsokirsti[at]hotmail.com ; (Johanna Helstelä)
Isotalo Ritva 050 387 7260 ;  (Eija Koskelainen)

Mikko Tupaselan varajäsen (Siira Taisto 0400 358 059, taisto.siira[at]phnet.fi)

Kappeliseurakunnan kappalainen on virkansa puolesta kappelineuvoston jäsen.

(tiedot päivitetty 24.5.2018)