Hautausmaat ovat Jumalan puistoja

Orimattilan seurakunnan hautausmaat ovat kolmen kirkon yhteydessä, yksi kaupungin keskustassa, toiset Artjärvellä ja Kuivannolla. Orimattilan hautausmailla noudatetaan seuraavia käytäntöjä:

HAUTAPAIKKA

Arkku- ja uurnahaudan hallintaoikeus luovutetaan 25 vuoden määräajaksi. Poikkeuksena tästä on muistolehto, jossa uurnahaudan hallintaoikeutta ei luovuteta omaisille. Hautaoikeuden haltijaksi merkitään puoliso tai muu lähiomainen, jolle luovutetaan hautakirja todisteeksi haudan lunastuksesta. Mikäli hautausmaalla on olemassa oleva sukuhauta, on niiden uudelleenkäyttö suositeltavaa. Hautapaikan käyttäminen on mahdollista vain hautaoikeuden haltijan suostumuksella. Haudan hallintaaikaa voidaan jatkaa tarvittaessa. Uuden hautauksen yhteydessä varmistetaan, että hallinta-aika on voimassa vähintään 20 vuotta viimeisimmästä hautauksesta. Hautapaikkoja koskevat maksut laskutetaan kulloinkin hautaushetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Mikäli haudan hallinta-aikaa ei haluta jatkaa tai haudan hoito on oleellisesti laiminlyöty, voi hauta siirtyä takaisin seurakunnalle. Haudan voi muulloinkin palauttaa seurakunnalle, mikäli hautaa ei haluta enää säilyttää. Hautaoikeuden palautuessa seurakunnalle on myös hautamuistomerkki poistettava haudalta.

Hautapaikkoja koskeva lainsäädäntö: hautaustoimilaki 5. luku, kirkkolaki 17. luku.

HAUDAN AVAAMINEN

Hautaoikeuden haltija vastaa siitä, että uuden hautauksen yhteydessä hautamuistomerkki ja mahdolliset reunakivet poistetaan. Haudan avaamisesta vastaa seurakunta.

HAUDAN PEITTÄMINEN

Haudan peittämisestä vastaa seurakunta. Viikonloppuna suoritetut hautaukset peitetään seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä. Omaisten tulee poistaa haudalta hautaamisen yhteydessä lasketut kukkalaitteet 14 päivän kuluessa hautauksesta. Mikäli kukkalaitteita ei ole poistettu määräajassa, on seurakunnalla oikeus poistaa kukkalaitteet.

HAUTOJEN KUNNOSTUS

Talvella hautojen peittämisen yhteydessä haudalle jätetyt hautakummut tasoitetaan ja tiivistetään seurakunnan toimesta seuraavan kevään aikana. Omaisten tehtävänä on pitää hauta siistinä ja toimittaa kynttilät, lakastuneet kukat tai mahdolliset muut jätteet asianmukaisiin kierrätysastioihin. Muistomerkkien taakse ei saa jättää säilytykseen lasimaljakoita, lyhtyjä tai muuta tavaraa, mikä aiheuttaisi haittaa tai jopa vaaraa hautausmaan kunnossapidosta vastaaville henkilöille.  Nurmikkohaudat nurmetetaan seurakunnan toimesta. Reunakivellisten hiekkapintaisten hautojen kunnostuksesta vastaa hautaoikeuden haltija.

VIEREISTEN HAUTOJEN AVAAMINEN

Haudanhaltijan on hyväksyttävä viereisten hautojen avaamisesta johtuva tilapäinen haitta, kuten haudan yli kulkenut kaivinkone, kaivuumaat haudan päällä tai turvallisuussyistä paikaltaan siirretty muistomerkki. Seurakunta vastaa hautojen kunnostuksesta myös näiltä osin.

HAUTAMUISTOMERKKI

Sukuhaudalta ennen haudan avaamista poistettu muistomerkki on mahdollista asentaa paikoilleen sen jälkeen, kun seurakunta on kunnostanut haudan. Uusille hautapaikoille kivestä valmistetun muistomerkin asentaminen on sallittua kunkin vuoden kesäkuun alusta marraskuun loppuun saakka, mikäli routaantunut maa ei sitä estä. Hankittavan muistomerkin suunnitelma on esitettävä ennen muistomerkin valmistusta hautausmaan työnjohtajalle. Muistomerkin saa asentaa hautausmaan työnjohtajan tai hänen valtuuttaman henkilön osoittamaan paikkaan. 

Hautamuistomerkit ovat omaisten omaisuutta. Omaiset vastaavat, että muistomerkki on asianmukaisessa kunnossa eikä vaaranna hautausmaalla olevien turvallisuutta (sekä hautausmaalla vierailevat että siellä työtä tekevät). Hautausmaan työntekijät laittavat vaarallisesti kallellaan oleville haudoille lapun, jossa kehotetaan oikaisemaan kallistunut muistomerkki. Mikäli kiveä ei oikaista riittävän nopeasti, niin muistomerkki kaadetaan jottei sen kaatumisesta aiheudu hautausmaalla oleville vaaraa. Hautakiven kallistuminen johtuu yleensä maanvajoamisesta.

Mikäli muistomerkkiä ei pysty itse hoitamaan (pesemään, oikaisemaan ja palauttamaan tekstiä näkyville) kannattaa olla yhteydessä kiviliikkeisiin, jotka hoitavat hautamuistomerkkien myyntiä ja huoltoa. Suosittelemme hautakiven oikaisutyön antamista ammattilaisten tehtäväksi.

KYNTTILÄT HAUTAUSMAALLA

Mikäli omaiset eivät ole vieneet keväällä hautakynttilöitä pois, seurakunta poistaa lumien sulettua haudoilta sekä muoviset että lasiset hautalyhdyt. Maassa olevat hautalyhdyt voivat rikkoontua, kun hautausmaalla tehdään huoltotöitä. Lasinsirut ovat erityinen riski. Kysymys on siis hautausmaalla työskentelevien ja hautausmaalla kävijöiden turvallisuudesta.

Metallinen maasta irti oleva lyhty on turvallisempi valinta, suosittelemme sellaisten käyttöä. Omaisten tulee kerätä myös nämä lyhdyt keväällä, näin hautausmaan hoitaminen on turvallista. Talvella suositeltavinta on polttaa tavallisia kynttilöitä lyhdyssä.

Kuivana aikana muovisten ja lasisten hautalyhtyjen käyttö on kielletty tulipalovaaran vuoksi. Maastopalovaroituksen voimassaollessa kielto perustuu lakiin.

Linnut, etenkin harakat ovat oppineet nauttimaan kynttilöiden rasvasta. Varislinnut kaatavat lyhdyn ja syövät rasvan, lisäksi linnut nostavat lyhtyjä ilmaan ja pudottavat niitä maahan. Maahan pudonnut lyhty rikkoutuu ja syötävä paljastuu linnuille. Syy ei aina ole ihmisissä, jos hautakynttilä on kadonnut. 

Haudoilta poistetut muovikuoriset kynttilät voi laittaa metallikansineen energiajäteastioihin. Lasikynttilät laitetaan kaatopaikkajäteastioihin.

Hautapaikat ja hautojen hoito >>