Kirkkoneuvoston jäsenet 2017-2018

Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto. Orimattilan seurakunnan kirkkoneuvostossa on 11 jäsentä.

Kirkkoneuvosto huolehtii seurakunnan yleisestä hallinnosta ja hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa ja tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia. Kirkkoneuvosto valitsee useimmat seurakunnan viranhaltijat. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

 


Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Ari Anttilan varajäsen kirkkoneuvostossa: Arja Koskelainen 050-3417147


Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Yrjö Hartikan varajäsen kirkkoneuvostossa: Liisa Lappalainen 040-5661502

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Hannu Huhmarkankaan varajäsen kirkkoneuvostossa: Ilpo Järvinen 050-9112941


Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Anna Järvenrannan varajäsen kirkkoneuvostossa: Arja Aatolainen


Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Mauri Lehdon varajäsen kirkkoneuvostossa: Arto Virtanen


Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Tero Niemisen varajäsen kirkkoneuvostossa: Mikko Tupasela 040-5025896


Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Tellervo Ollikan varajäsen kirkkoneuvostossa: Kirsti Metso 0400-997528


Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Sirkka-Liisa Papinahon varajäsen kirkkoneuvostossa: Heidi Heikkilä 040-9618559


Kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.
03 874 600
Faksi: 03 874 6015
Pappilantie 1
16300 Orimattila

Kirkkoherrana johdan seurakunnan toimintaa ja valvon seurakunnan kaikkea elämää ja työtä. Velvollisuutenani on vastata, että seurakunnassa asiat ovat kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisia. Vastaan myös kirkkoherranviraston toiminnasta ja olen virkani puolesta kirkkoneuvoston puheenjohtaja.  Tehtävän hoidossa tarvitsen sekä henkilöstöä että luottamushenkilöitä, mutta myös seurakuntalaisia. Parhaiten minut tavoittaa sähköpostilla tai jättämällä soittopyynnön kännykkääni. Vapaapäiväni ovat yleensä viikonlopun tietämissä.


Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Markku Viljasen varajäsen kirkkoneuvostossa: Jussi Karinen 044-3450075


Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Hanna Ylitalon varajäsen kirkkoneuvostossa: Inkeri Kuoppala 050-9116638