Kirkkoneuvoston jäsenet 2019-2020

Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto. Orimattilan seurakunnan kirkkoneuvostossa on 11 jäsentä.

Kirkkoneuvosto huolehtii seurakunnan yleisestä hallinnosta ja hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa ja tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia. Kirkkoneuvosto valitsee useimmat seurakunnan viranhaltijat. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja varapuheenjohtajana Markku Viljanen.

 


Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Jyri Ansan varajäsen kirkkoneuvostossa on Riku Kaurama.


Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Yrjö Hartikan varajäsen kirkkoneuvostossa on Hanna Ylitalo.

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Hannu Huhmarkankaan varajäsen kirkkoneuvostossa on Arto Virtanen.

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Juha Hämäläisen varajäsen kirkkoneuvostossa on Milla Ylikoski.


Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Anna Järvenrannan varajäsen kirkkoneuvostossa on Arja Aatolainen


Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Arja Koskelaisen varajäsen kirkkoneuvostossa on Ari Anttila.


Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Sirkka-Liisa Papinahon varajäsen kirkkoneuvostossa on Tellervo Ollikka.


Kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.
03 874 600
Orionaukio 2 C, 2.krs.
16300 Orimattila

Kirkkoherrana johdan seurakunnan toimintaa ja valvon seurakunnan kaikkea elämää ja työtä. Velvollisuutenani on vastata, että seurakunnassa asiat ovat kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisia. Vastaan myös kirkkoherranviraston toiminnasta ja olen virkani puolesta kirkkoneuvoston puheenjohtaja.  Tehtävän hoidossa tarvitsen sekä henkilöstöä että luottamushenkilöitä, mutta myös seurakuntalaisia. Parhaiten minut tavoittaa sähköpostilla tai jättämällä soittopyynnön kännykkääni. Vapaapäiväni ovat yleensä viikonlopun tietämissä.


Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Marko Suurosen varajäsen kirkkoneuvostossa on Mikko Tupasela.


Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Tuula Vallioniemen varajäsen kirkkoneuvostossa on Inkeri Kuoppala.

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Markku Viljasen varajäsen kirkkoneuvostossa on Pekka Törrönen.