Kirkkoneuvoston jäsenet 2021-2022

Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto. Orimattilan seurakunnan kirkkoneuvostossa on 11 jäsentä.

Kirkkoneuvosto huolehtii seurakunnan yleisestä hallinnosta ja hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa ja tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia. Kirkkoneuvosto valitsee useimmat seurakunnan viranhaltijat. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja varapuheenjohtajana Markku Viljanen.

 


Jyri Ansa

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Jyri Ansan varajäsen kirkkoneuvostossa on Riku Kaurama.


Yrjö Hartikka

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Yrjö Hartikan varajäsen kirkkoneuvostossa on Hanna Ylitalo.

Hannu Huhmarkangas

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Hannu Huhmarkankaan varajäsen kirkkoneuvostossa on Arto Virtanen.

Juha Hämäläinen

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Juha Hämäläisen varajäsen kirkkoneuvostossa on Eveliina Rautala.


Anna Järvenranta

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Anna Järvenrannan varajäsen kirkkoneuvostossa on Arja Aatolainen


Arja Koskelainen

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Arja Koskelaisen varajäsen kirkkoneuvostossa on Ari Anttila.


Sirkka-Liisa Papinaho

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Sirkka-Liisa Papinahon varajäsen kirkkoneuvostossa on Tellervo Ollikka.


Annakaisa Rantala

Kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.
03 874 600
Orionaukio 2 C, 2.krs.
16300 Orimattila

Kirkkoherrana johdan seurakunnan toimintaa ja valvon seurakunnan kaikkea elämää ja työtä. Velvollisuutenani on vastata, että seurakunnassa asiat ovat kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisia. Vastaan myös kirkkoherranviraston toiminnasta ja olen virkani puolesta kirkkoneuvoston puheenjohtaja.  Tehtävän hoidossa tarvitsen sekä henkilöstöä että luottamushenkilöitä, mutta myös seurakuntalaisia. Parhaiten minut tavoittaa sähköpostilla tai jättämällä soittopyynnön kännykkääni. Vapaapäiväni ovat yleensä viikonlopun tietämissä.


Mikko Tupasela

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Mikko Tupaselan varajäsen kirkkoneuvostossa on Marko Suuronen


Tuula Vallioniemi

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto

Tuula Vallioniemen varajäsen kirkkoneuvostossa on Inkeri Kuoppala.

Markku Viljanen

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Markku Viljasen varajäsen kirkkoneuvostossa on Pekka Törrönen.