Kirkkoneuvoston jäsenet 2023-2024

Kirkkoneuvoston jäsenet yhteystietoineeen on lueteltu alla. Yhteystiedot julkaistaan asianosaisen luvalla. Kirkkovaltuuston puheenjohtajilla ja kappeliseurakunnan kappalaisella on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston kokouksissa.

Kirkkoneuvoston valitsee kirkkovaltuusto kauden ensimmäisen ja kolmannen vuioden alussa. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Orimattilan seurakunnan kirkkoneuvostossa on 11 jäsentä.

Kirkkoneuvosto huolehtii seurakunnan yleisestä hallinnosta ja hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa ja tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia. Kirkkoneuvosto valitsee useimmat seurakunnan viranhaltijat. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja varapuheenjohtajana Yrjö Hartikka.

 


Lauri Hakama

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvostossa.

Yrjö Hartikka

Kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Yrjö Hartikan henkilökohtainen varajäsen kirkkoneuvostossa on Kai Koskinen.

Johanna Helstelä

Kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston jäsen

Johanna Helstelän henkilökohtainen varajäsen kirkkoneuvostossa on Tuula Vallioniemi.

Hannu Huhmarkangas

Kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston jäsen

Hannu Huhmarkankaan varajäsen kirkkoneuvostossa on Arto Virtanen.


Mirva Illi-Lampio

Kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston jäsen

Mirva Illi-Lampion henkilökohtainen varajäsen kirkkoneuvostossa on Marja Rainio


Elina Lehdeskoski

Artjärven kappeliseurakunnan kappalainen
Artjärven kappeliseurakunta
Orionaukio 2 C, 2.krs.
16300 Orimattila

Haluaisin olla Artjärven oma kyläpappi, jonka voi tavata arjessa ja juhlassa itse kullekin sopivalla tavalla. Toteutuminen riippuu Artjärven asukkaista, sillä olen avoin monenlaisille asioille. Mietitään yhdessä mitä se voisi olla.

Tämän lisäksi työtehtäviini kuuluu lähetysvastuu koko Orimattilan seurakunnassa yhdessä lähetyssihteerin kanssa. Tässäkin asiassa työ voi toteutua ainoastaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.


Jukka Mölsä

Kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston jäsen

Jukka Mölsän henkilökohtainen varajäsen kirkkoneuvostossa on Mikko Tupasela.


Sirkka-Liisa Papinaho

Kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston jäsen

Sirkka-Liisa Papinahon henkilökohtainen varajäsen kirkkoneuvostossa on Ilari Soila.

Jaana Pelkonen

Kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston jäsen

Jaana Pelkosen henkilökohtainen varajäsen kirkkoneuvostossa on Eija Koskelainen.


Annakaisa Rantala

Kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.
03 874 600
Orionaukio 2 C, 2.krs.
16300 Orimattila

Kirkkoherrana johdan seurakunnan toimintaa ja valvon seurakunnan kaikkea elämää ja työtä. Velvollisuutenani on vastata, että seurakunnassa asiat ovat kirkon tunnustuksen ja tehtävän mukaisia. Vastaan myös kirkkoherranviraston toiminnasta ja olen virkani puolesta kirkkoneuvoston puheenjohtaja.  Tehtävän hoidossa tarvitsen sekä henkilöstöä että luottamushenkilöitä, mutta myös seurakuntalaisia. Parhaiten minut tavoittaa sähköpostilla tai jättämällä soittopyynnön kännykkääni. Vapaapäiväni ovat yleensä viikonlopun tietämissä.

Eveliina Rautala

Kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston jäsen

Eveliina Rautalan henkilökohtainen varajäsen kirkkoneuvostossa on Päivi Koskimaa.

Juuso Ritala

Kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston jäsen

Juuso Ritalan henkilökohtainen varajäsen kirkkoneuvostossa on Tiina Ahonen.


Outi Vainio

Kirkkovaltuutettu, kirkkoneuvoston jäsen

Outi Vainion henkilökohtainen varajäsen kirkkoneuvostossa on Pirjo Hosiaisluoma.

Markku Viljanen

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Kirkkovaltuuston puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvostossa.