HAEMME TOIMISTOSIHTEERIÄ TALOUSTOIMISTOON

Hakuilmoituksen voit lukea myös Oikotieltä.

Tietoa tehtävästä

Haemme Orimattilan seurakunnan taloustoimistoon toimistosihteeriä, jolla on riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen ja henkilöstöhallintoon tai valmiudet oppia siihen nopeasti.

Työtehtävät

Keskeisiä tehtäviä ovat henkilöstö- ja palvelussuhderekisterin ylläpito, palkkatietojen ilmoittaminen Kirkon Palvelukeskukseen sekä palkka-aineiston tarkastaminen.

Seurakunnan, hautainhoitorahaston ja yhteisvastuukeräyksen kirjanpito sekä ostolaskujen tiliönti ja kierron valvonta.

Maksuliikenteen hoitaminen taloustoimiston osalta.

Tilinpäätöksen ja talousarvion laadinnassa avustaminen.

Talouspäällikön sijaistaminen hänen vapaiden aikana.

Odotamme sinulta Sopivaa koulutustaustaa (AMK) sekä kokemusta vastaavanlaisista tehtävistä. Kärsivällisyys on valttia, koska liikkuvia osia on paljon ja kaikki tieto ei ole aina heti valmiina saatavilla. Oma-aloitteellisuus ja kyky nähdä kokonaisuuksia on tärkeää. Arvostamme aktiivista otetta ja reipasta asennetta!

Tarjoamme Vakaan ja mukavan työympäristön sekä lounas-, liikunta- ja kulttuuriedun ja kirkon hyvät lomat. Palkkaus on ryhmän 501 mukainen, jossa minipalkka on 2 465,39 € ja kokemuslisä enimmillään 331 €. Hyvästä työstä voidaan palkita suorituslisällä.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä talouspäällikkö Rauno Saarnio, rauno.saarnio@evl.fi tai 23.10. lähtien 044 7757 880.

Lähetä työhakemuksesi 19.11.2023 mennessä osoitteeseen orimattilanseurakunta@evl.fi

Haastattelukutsu lähetetään 20.11., haastattelut pidetään 22.-23.11. ja valinta kirkkoneuvoston kokouksessa 29.11.

Paikka täytetään mielellään joulukuun aikana. Palvelussuhteen täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

AVOINNA tason B KANTTORIN 80% VIRKA

Voit lukea hakuilmoituksen myös tästä Oikotien ulkoisesta linkistä 

Seurakunnassamme on kolme kanttorin virkaa, kaikki tason B mukaisia.

HAEMME NYT TULEVAISUUTEEN KATSOVAA MUSIIKKIOSAAJAA 

Tämän kanttorinviran sisältö suuntautuu tulevaisuutta kohti. Virkaan kuuluu lasten ja nuorten musiikkikasvatusta ja rippikoulua sekä jumalanpalveluselämää ja kirkollisia toimituksia. Toivomme valittavalta hyvää organisointikykyä yhdistettynä luovuuteen, hyviä vuorovaikutustaitoja eri-ikäisten kanssa, rakentavia työyhteisötaitoja sekä monipuolista ja ennakkoluulotonta musiikillista osaamista ja erilaisten instrumenttien hallintaa. Nykyteknologian hyödyntämisen taidot ovat etu.

Kyseessä on 80% virka. Työ sijoittuu pääsääntöisesti neljälle päivälle viikossa työn kausiluonteisuus huomioiden. Työpäivien sijoittuminen viikkoon vaihtelee, keskiviikko on säännöllisimmin työpäivä.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on Kirkon säädöskokoelman 163/2023 2§:n mukainen tutkinto ja sen 5§:n mukainen tutkinnon sisältö. 

Vaatimusryhmän 601 mukainen palkka on 2987,40 € kokoaikaisessa virkasuhteessa, lisäksi KirVESTES:n mukaiset lisät. Virkaan valittavan tulee olla Suomen evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.  Ennen tehtävän vastaanottamista hänen tulee esittää rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2022) mukaisesti ja riittävä selvitys terveydentilastaan. Virassa on neljän kuukauden koeaika.

Prosessin aikataulu:

Hakuaika on 5.11.-26.11. klo 18. Päätös työhaastatteluun kutsuttavista tehdään to 30.11. Työhaastattelut kutsutuille pe 1.12. klo 16.30->. Kirkkoneuvosto päättää virkaan valittavasta 13.12.2023. Virka täytetään 29.1.2024 lähtien.

Hakemus ja CV lähetetään kirkkoherran sähköpostiin annakaisa.rantala@evl.fi. Liitä hakemukseesi myös lyhyt pohdiskelusi seurakunnan musiikista kymmenen vuoden päästä - esim. millaista, missä, kuka, millä soittimilla.

Lisätiedot: kirkkoherra Annakaisa Rantala (050 3399129, annakaisa.rantala@evl.fi).

Soittimia ja laulukirjoja kirkon flyygelin vieressä
Soittimia ja laulukirjoja kirkon flyygelin vieressä - kanttoria kaivataan!