Ristiäiset:

"Tuomme luokse Jeesuksen rakkaan lapsen, pienoisen" (virrestä 218)

Kaste perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn (Matt. 28: 18-20). Kasteessa liitytään Jumalan perheväkeen ja Jeesuksen ystävien joukkoon - ja samalla paikallisseurakunnan jäseneksi. Kirkkomme käsityksen mukaan kasteessa Pyhä Henki uudestisynnyttää meidät ja lahjoittaa meille syntien anteeksiantamuksen ja iankaikkisen elämän lahjat.

Kasteeseen tarvitaan molempien vanhempien suostumus. Alle 12-vuotias voidaan kastaa, jos ainakin toinen hänen vanhemmistaan tai yksi hänen huoltajistaan on kirkon jäsen.  12-14-vuotiaan lapsen kastamiseen tarvitaan myös hänen oma kirjallinen suostumuksensa. 15-17 -vuotias pyytää itse kastetta, mutta siihenkin tarvitaan vanhempien suostumus.

Kastepaikka
Kastetilaisuuden voi järjestää kotona tai seurakunnan tiloissa. Seurakunnalta voi tarvittaessa varata kastetilaisuuteen tilan. Kun lapsi kastetaan Orimattilan seurakunnan jäseneksi, tilavuokraa ei peritä. Kaste voidaan toimittaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä.

Tutustu seurakunnan tiloihin>>

Kasteen ajankohta
Kaste pitäisi toimittaa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua lapsen syntymästä. Jos vanhemmat eivät ole naimisissa ja lapselle haluaan isän sukunimi, on syytä varata kahdeksan viikkoa isyyden tunnustamisen näkymiseen tietojärjestelmässä. Kasteen ajankohdasta ja paikasta sovitaan suoraan kastavan papin kanssa tai kirkkoherranvirastossa.

Kirkkoherranviraston yhteystiedot>>

Pappien yhteystiedot>>

Kastekotikäynti
Kasteen toimittavalla papilla on tapana käydä ennen kastetta kastekodissa tapaamassa perhettä. Silloin keskustellaan kasteesta, sovitaan kastetoimitukseen liittyvistä käytännön asioista - ja rupatellaan vauvasta ja perheen uudesta tilanteesta. Kastekotikäynnin ajankohdan sovitaan kastavan papin kanssa. Jos tapaamista on vaikea järjestää tai perhe ja pappi ovat entuudestaan tuttuja, voidaan asioista sopia myös puhelimessa.
 

Kummit
Kastettavalla täytyy olla vähintään yksi konfirmoitu, evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluva kummi (KJ 3:11§, uusi säädös kummien määrästä tuli voimaan 1.7.2023). Näihin kirkkoihin rinnastetaan myös ns. Porvoon yhteisön jäsenkirkot. Tämän yhden kummin lisäksi muina kummeina voi olla myös muuhun lapsikasteen hyväksyvään kirkkokuntaan kuuluva henkilö, esimerkiksi ortodoksi tai katolinen. 

Katolinen kirkko tosin toivoo, että sen jäsenet eivät toimisi kummeina muiden kirkkojen toimittamissa kasteissa. Kirkkoon kuulumaton henkilö ei voi toimia kirkon virallisena kummina eikä hän saa kummitodistusta. Tällainen henkilö voi muuten olla tärkeä tukihenkilö lapsen elämässä. Orimattilan seurakunnan käytännön mukaisesti hän voi kuitenkin seistä kirkon kummien rinnalla kastetoimituksessa, mikäli lapsen vanhemmat, kastava pappi ja henkilö itse näin sopivat.

Kastetulle kirkon jäsenelle voidaan pyynnöstä kasteen jälkeen lisätä enintään kaksi kummia. Päätöksen kummin lisäämisestä tekee lapsen huoltajien tai aikuisen kastetun omasta hakemuksesta sen seurakunnan kirkkoherra, jonka jäsen kastettu on.

Kirkosta voi tarvittaessa lainata kastemekon kastetilaisuuteen.

Lasten evankeliumi

Tämän raamatunkohdan lukee ristiäisissä yleensä kummi tai joku muu paikallaolija. Lukijaksi sopii hyvin vaikka joku lapsista. Pappi sopii asiasta kastekotikäynnillä.

Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: »Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.» Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.

(Markus 10:13–16)

 

Esirukous ristiäisissä

Tätä rukousta käytetään miltei aina Orimattilan seurakunnan ristiäisissä. Pappi sopii asiasta kastekotikäynnillä.

Pappi: Rakas taivaallinen Isämme. Kiitämme sinua siitä, että olet ottanut NN:n lapseksesi, seurakuntasi jäseneksi ja iankaikkisen elämän perilliseksi. Ole aina lähellä häntä ja anna armosi ja rakkautesi hänelle turvaksi.

Äiti tai isä: Kiitämme sinua lapsestamme. Anna meille vanhemmille rakkautta ja viisautta, niin että osaisimme kasvattaa häntä tahtosi mukaan. Pidä hänestä huolta koko elämän ajan. Anna kotiimme anteeksiantavaa ja rohkaisevaa mieltä. Auta meitä vaikeuksissa niin, että eläisimme lähellä toisiamme ja sinua.

Joku kummeista: Auta meitä kummeja hoitamaan tehtäväämme niin, että ystävyytemme tähän lapseen kasvaisi ja lujittuisi. Opeta meitä olemaan perheen tukena kristillisessä kasvatuksessa ja etsimään yhdessä sinun apuasi.

Joku sisaruksista: Kiitos tästä pikkusiskosta/pikkuveljestä. Kiitos siitä, että saamme kasvaa yhdessä. Auta meitä pysymään aina läheisinä toisillemme.

Joku isovanhemmista: Kiitän sinua tästä lapsenlapsesta. Kiitos, että saamme nähdä hänessä luomistekosi ihmeitä. Varjele häntä kaikkina päivinä. Anna meidän kokea yhdessä iloa, läheisyyttä ja hellyyttä. Ole meidän turvanamme.

Pappi: Taivaallinen Isä. Kiitos, että kuulet rukouksemme. Jätämme tämän lapsen ja itsemme sinun haltuusi. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Amen.

Pappi valelee vettä kastettavan vauvan pään päälle, vauva nukkuu.

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku

Lapsikaste on luterilaisessa kirkossa tavallisin tapa liittyä kirkon jäseneksi, mutta kasteelle voit tulla minkä ikäisenä tahansa. 

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Kummius on luottamustehtävä. Vanhemmat valitsevat lapselleen kummeiksi tärkeät aikuiset. Jokainen löytää oman tapansa olla kummi. Kastetulla lapsella tulee olla vähintään yksi kirkkoon kuuluva kummi.

Kummien valinta ja tehtävät