Piirineuvostojen tehtävä

Piirineuvostojen tehtävänä on suunnitella ja kehittää omalla alueella tehtävää seurakuntatyötä. Lisäksi ne huolehtivat alueen yhteyksistä kirkkoneuvostoon ja oman alueensa muihin toimijoihin sekä tiedottavat alueella tapahtuvasta seurakuntatyöstä. Piirineuvostoilla on käytössään pieni toimintamääräraha. Seurakunnan neljästä piirineuvostosta Heinämaan ja Kuivannon piirineuvostot on perustettu vuonna 1995 sekä Järvikunnan ja Pennala-Pasinan piirineuvostot vuonna 2004.

Piirineuvostojen jäsenet 2019-2022

Kirkkoneuvosto perustaa piirineuvostot seurakuntalaisten toiveesta ja nimeää piirineuvostoon 4-10 jäsentä, joista yhden se nimeää piirineuvoston puheenjohtajaksi. Kirkkoneuvosto määrittelee piirineuvoston tehtävät perustaessaan piirineuvostoa. Piirineuvostot toimivat kirkkoneuvoston alaisuudessa.

 

HEINÄMAAN PIIRINEUVOSTO

Jäsenet                                    

Laaksonen Pertti,  puheenjohtaja

Eskola Arvo

Heikkilä Jorma

Hämäläinen Juha (toimii myös kirkkoneuvoston edustajana)

Lammensalo Juulia

Lammensalo Riitta

Pärhä Alice

Toivonen Aulikki

Yrjölä Maarit