Piirineuvostojen tehtävä

Piirineuvostojen tehtävänä on suunnitella ja kehittää omalla alueella tehtävää seurakuntatyötä. Lisäksi ne huolehtivat alueen yhteyksistä kirkkoneuvostoon ja oman alueensa muihin toimijoihin sekä tiedottavat alueella tapahtuvasta seurakuntatyöstä. Piirineuvostoilla on käytössään pieni toimintamääräraha. Vuoteen 2019 asti seurakunnassa toimi neljä piirineuvostoa. Heinämaan ja Kuivannon piirineuvostot on perustettu vuonna 1995 sekä Järvikunnan ja Pennala-Pasinan piirineuvostot vuonna 2004.

Vuonna 2019 siirryttiin malliin, jossa piirineuvostojen toimintaa jatkuu pitkälti entisellään, mutta jaostotyyppisesti, eli kirkkoneuvoston asettamana. Piirineuvostoja perustetaan alueen omasta aloitteesta ja piirineuvostoon nimetään 4-10 jäsentä, mutta ei varajäseniä. Piirineuvostoilla ei ole päätösvaltaa, mutta ne voivat tehdä aloitteita kirkkoneuvostolle. Seurakunnassa on nyt kolme piirineuvostoa: Heinämaan, Järvikunnan ja Kuivannon.

Piirineuvostojen jäsenet 2019-2022

Kirkkoneuvosto perustaa piirineuvostot seurakuntalaisten toiveesta ja nimeää piirineuvostoon 4-10 jäsentä, joista yhden se nimeää piirineuvoston puheenjohtajaksi. Kirkkoneuvosto määrittelee piirineuvoston tehtävät perustaessaan piirineuvostoa. Piirineuvostot toimivat kirkkoneuvoston alaisuudessa.

 

HEINÄMAAN PIIRINEUVOSTO

Jäsenet                                    

Laaksonen Pertti,  puheenjohtaja

Eskola Arvo

Heikkilä Jorma

Hämäläinen Juha (toimii myös kirkkoneuvoston edustajana)

Lammensalo Juulia

Lammensalo Riitta

Pärhä Alice

Toivonen Aulikki

Yrjölä Maarit

 

JÄRVIKUNNAN PIIRINEUVOSTO

Jäsenet

Markku Viljanen, puheenjohtaja

Outi Niklander

Tellervo Ollikka

Tuula Vallioniemi (toimii myös kirkkoneuvoston edustajana)

 

KUIVANNON PIIRINEUVOSTO

Jäsenet

Pentti Tomminen, puheenjohtaja

Tuire Alhola

Kaisu Kesäheinä

Pia Korhonen

Inkeri Kuoppala

Arja Väyrynen

Helena Ylöstalo

Arja Koskelainen (kirkkoneuvoston edustaja)