Piirineuvostojen tehtävä

Piirineuvostojen tehtävänä on suunnitella ja kehittää omalla alueella tehtävää seurakuntatyötä. Lisäksi ne huolehtivat alueen yhteyksistä kirkkoneuvostoon ja oman alueensa muihin toimijoihin sekä tiedottavat alueella tapahtuvasta seurakuntatyöstä. Piirineuvostoilla on käytössään pieni toimintamääräraha. Vuoteen 2019 asti seurakunnassa toimi neljä piirineuvostoa. Heinämaan ja Kuivannon piirineuvostot on perustettu vuonna 1995 sekä Järvikunnan ja Pennala-Pasinan piirineuvostot vuonna 2004.

Vuonna 2019 siirryttiin malliin, jossa piirineuvostojen toimintaa jatkuu pitkälti entisellään, mutta jaostotyyppisesti, eli kirkkoneuvoston asettamana. Piirineuvostoja perustetaan alueen omasta aloitteesta ja piirineuvostoon nimetään 4-10 jäsentä, mutta ei varajäseniä. Piirineuvostoilla ei ole päätösvaltaa, mutta ne voivat tehdä aloitteita kirkkoneuvostolle. Seurakunnassa on nyt kolme piirineuvostoa: Heinämaan, Järvikunnan ja Kuivannon.

Piirineuvostojen jäsenet 2023-2026

Kirkkoneuvosto perustaa piirineuvostot seurakuntalaisten toiveesta ja nimeää piirineuvostoon 4-10 jäsentä, joista yhden se nimeää piirineuvoston puheenjohtajaksi. Kirkkoneuvosto määrittelee piirineuvoston tehtävät perustaessaan piirineuvostoa. Piirineuvostot toimivat kirkkoneuvoston alaisuudessa.

 

HEINÄMAAN PIIRINEUVOSTO

Jäsenet                                    

Laaksonen Pertti, puheenjohtaja

Jorma Heikkilä, Juha Hämäläinen, Juulia Lammensalo, Riitta Lammensalo, Seppo Mälkiä, Alice Pärhä, Maarit Yrjölä

 

JÄRVIKUNNAN PIIRINEUVOSTO

Jäsenet

Markku Viljanen

Eine Kyllönen, Jukka Mölsä, Outi Niklander, Tellervo Ollikka, Anne Tuominen, Tuula Vallioniemi

Kirkkoneuvoston edustaja: Hannu Huhmarkangas

 

KUIVANNON PIIRINEUVOSTO

Jäsenet

Pentti Tomminen

Tuire Alhola, Kaisu Kesäheinä, Pia Korhonen, Inkeri Kuoppala, Helena Ylöstalo, Arja Väyrynen