Suhde solmussa? Apua ja tukea löytyy!

Seurakunnat ympäri maata pitävät yllä perheasian neuvottelukeskuksia. Orimattila kuuluu Lahden seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen toimialueeseen. Kirkon perheneuvonta on voimavarojen ja uusien näkökulmien etsimistä parisuhteen ja perheen vaihtuvissa elämäntilanteissa. Palvelut ovat luottamuksellisia ja asiakkaalle maksuttomia. Palvelut koskevat myös kirkkoon kuulumattomia, eikä parisuhteen muoto ole ratkaiseva.

Oman seurakunnan työntekijöiden kanssa voi myös keskustella ihmissuhteisiin liittyvistä asioista. Seurakuntamme työntekijät eivät kuitenkaan ole perheneuvojia.

Monet eri toimijat kirkossa ja yhteiskunnassa tarjoavat ammattiapua perheen ja parisuhteen asioissa sekä parisuhdesolmuissa. Suhdetta kannattaa hoitaa jo ennen solmun syntymistä! Hyviä polunpäitä erityyppisiin tilanteisiin löytyy esimerkiksi seuraavilta sivuilta:

Kataja - Parisuhdekeskus ry 

MLL

ME - Mennään eteenpäin

Parisuhteen palikat

Rakkauden roihu - parisuhdeblogit

Samassa veneessä - avioparityö (Kansan Raamattuseura)

Suhdeklinikka

Väestöliitto

Ihmissuhteet ovat elämän suola ja sokeri. Jos ja kun rakkauteen tulee ryppyjä, kannattaa hakea apua. Ulkopuolinen vaitiolovelvollinen ammattilainen voi olla apuna etsimään ratkaisuja tai ainakin askelia eteenpäin. Apua tarjoavat oman seurakunnan lisäksi perheasiain neuvottelukeskukset eri puolilla Suomea.

Ihmissuhteet

Parisuhdeongelmissa ulkopuolinen keskusteluapu usein auttaa. Seurakunnissa erityisesti perheasiain neuvottelukeskukset tarjoavat apua.

Hae apua parisuhdeongelmiin

Jos joudut kohtaamaan omassa kodissasi väkivaltaa, älä jää asian kanssa yksin.

Myös perheväkivalta on ihmisoikeusrikkomus