Hautajaiset:

Sun haltuus, rakas Isäni

Jokaisella paikkakunnalla on omia tapoja hautajaisjärjestelyissä. Harva hautajaisiin liittyvä asia on sellainen, että olisi vain yksi ainoa, ”oikea” tapa. Surun keskellä käytännön asioiden hoitaminen voi tuntua vaikealta. Asiointia on moneen suuntaan. On hyvä varautua siihenkin, että jokainen yksityiskohta ei aina suju aivan omien toiveiden mukaan. Käytännön asioiden hoitaminen on samalla osa surutyötä. On hyvä, jos järjestelyt eivät jää vain yhden omaisen huoleksi. Hautajaisjärjestelyt voidaan aloittaa joko seurakunnan kirkkoherranvirastosta tai jostakin hautaustoimistosta.

Hautaustoimistosta hankitaan arkku ja mahdolliset kukat, hautaustoimisto myös huolehtii vainajan arkkuunpanosta ja kuljettamisesta vainajien säilytystiloihin. Sanomakellot soitetaan vainajaa sinne tuotaessa. Kuivannolla sanomakellot soitetaan toivottaessa, omaisten kanssa sovittuna ajankohtana.

Kirkkoherranvirastossa hoidetaan siunaukseen liittyvät asiat. Hautajaisaika sovitaan viraston henkilökunnan kanssa. Seurakunnan tiloja voi vuokrata muistotilaisuutta varten. Oman seurakunnan jäsenen muistotilaisuutta varten tilat vuokrataan puoleen hintaan. Sairaalasta saatava lupa hautaamiseen on toimitettava virastoon hyvissä ajoin ennen siunauspäivää.

Kirkkoherranviraston yhteystiedot>>

Seurakunnan hautausmaan toimistossa sovitaan hautausmaan työnjohtajan kanssa hautapaikasta sekä haudan avaamisesta ja peittämisestä. Omaisten on hyvä miettiä etukäteen, suoritetaanko arkku- vai tuhkahautaus. Haudanhoitosopimukset, hautamuistomerkkeihin, haudan hallintaan ja vastaavaan liittyvät asiat hoidetaan hautausmaan toimistossa. Sieltä saa myös tiedot hautasijamaksuista.

Hautausmaan toimiston yhteystiedot>>

Orimattilan seurakunnan käytäntöjä:


Suosituin siunauspäivä Orimattilassa on lauantai, hautajaisia vietetään paljon myös perjantaisin. Muutkin arkipäivät ovat mahdollisia. Sunnuntaisin siunataan vain poikkeustapauksissa. Siunaus tapahtuu miltei aina kirkossa; Orimattilan, Kuivannon tai Artjärven kirkossa. Jokaisen vierellä on oma hautausmaa. Myös haudalla voidaan siunata. Hyvin pieni, alle kymmenen saattajan siunaushetki voidaan viettää myös terveyskeskuksen kappelilla.


Lauantaisin isossa kirkossa on pääsääntöisesti käytössä siunausajat 9.30, 11, 12.30 ja 14. Kesäaikaan, heinä-elokuussa,  klo 14 siunausaika ei yleensä ole käytössä, koska aika on varattu vihkimisille.

Siunauksen toimittaa työvuorossa oleva pappi – omaisten toiveet yritetään ottaa huomioon. Pappi ottaa omaisiin yhteyttä. Hän tapaa mielellään omaiset, joko omaisten luona, vainajan kodissa tai virastolla. Joskus harvoin asiat käytännön syistä sovitaan puhelimessa. Papin kanssa sovitaan hautajaisten yksityiskohdista. Tapaamisen syvempi merkitys on kohtaamisessa, surun jakamisessa, vainajan elämänkaaren muistelussa ja kristilliseen toivoon tarttumisessa.  Jos musiikin suhteen on erityistoivomuksia, niistä voi keskustella suoraan myös kanttorin kanssa. Tutummat toiveet välittyvät kanttorille myös papin kautta. Artjärvellä kappeliseurakunnan kappalainen ja kanttori hoitavat hautajaiset.

Kukat lasketaan joko kirkossa sisällä siunaustilaisuuden alussa tai haudalla. Kun vainaja menee tuhkattavaksi, kukat lasketaan aina kirkossa. Orimattilassa yli puolet vainajista tuhkataan.

Suntio ohjaa hautajaissaattoa siunaustilaisuudessa. Omaiset hankkivat kuusi kantajaa. Toivomme, että kantajat kantaisivat arkun jo vainajien säilytystiloista kirkkoon.  Tämä on myös paikallisten hautaustoimistojen mielestä suositeltavampi käytäntö. Näin kantaminen tulee tutuksi jo ennen hautaansaattoa. Jos vainaja menee tuhkattavaksi, tilaisuuden lopuksi arkku joko jää kirkkoon alttarin eteen tai kannetaan autoon.

Pappi ja kanttori tulevat toivottaessa muistotilaisuuteen. Todella harvoin papilla ei ole siihen mahdollisuutta. Kanttori osallistuu muiden työtilanteiden salliessa.

Siunaamista seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa klo 10 siunattu ”kiitetään kuolleeksi”: nimi luetaan (elleivät omaiset kiellä) ja häntä omaisineen muistetaan rukouksessa. Siunaamista seuraavan pyhäinpäivän muistohetkeen marraskuun alussa kutsutaan omaisia aikanaan kirjeellä. Sururyhmä pyritään järjestämään aika ajoin.