Hautajaiset:

Sun haltuus, rakas Isäni

Jokaisella paikkakunnalla on omia tapoja hautajaisjärjestelyissä. Harva hautajaisiin liittyvä asia on sellainen, että olisi vain yksi ainoa, ”oikea” tapa. Surun keskellä käytännön asioiden hoitaminen voi tuntua vaikealta. Asiointia on moneen suuntaan. On hyvä varautua siihenkin, että jokainen yksityiskohta ei aina suju aivan omien toiveiden mukaan. Käytännön asioiden hoitaminen on samalla osa surutyötä. On hyvä, jos järjestelyt eivät jää vain yhden omaisen huoleksi. Hautajaisjärjestelyt voidaan aloittaa joko seurakunnan kirkkoherranvirastosta tai jostakin hautaustoimistosta.

Hautaustoimistosta hankitaan arkku ja mahdolliset kukat, hautaustoimisto myös huolehtii vainajan arkkuunpanosta ja kuljettamisesta vainajien säilytystiloihin. Sanomakellot soitetaan vainajaa sinne tuotaessa. Kuivannolla sanomakellot soitetaan toivottaessa, omaisten kanssa sovittuna ajankohtana.

Kirkkoherranvirastossa hoidetaan siunaukseen liittyvät asiat.

  • Hautajaisaika sovitaan viraston henkilökunnan kanssa.
  • Hautaustapa sovitaan omaisten toiveiden mukaisesti. Vaihtoehtoina ovat arkku- tai uurnahautaus. Orimattilan hautausmaalla on myös tuhkan sirottelualue.
  • Sekä arkkuja että uurnia haudataan niin vanhoihin kuin uusiinkin hautapaikkoihin. Haudan hallinta-aikaan sekä hautasija- ja hautauspalvelumaksuun liittyvät asiat käydään läpi siunauksesta sovittaessa.
  • Seurakunnan tiloja voi vuokrata muistotilaisuutta varten. Oman seurakunnan jäsenen muistotilaisuutta varten tilat vuokrataan puoleen hintaan. Tilat varataan virastosta.
  • Haudalle on mahdollista tehdä haudanhoitosopimus, jolloin seurakunta vastaa haudan kukista ja hoidosta.

Sairaalasta saatava lupa hautaamiseen on toimitettava virastoon hyvissä ajoin ennen siunauspäivää.

Kirkkoherranviraston yhteystiedot>>

Avuksi hautajaisjärjestelyihin -esite

 

Orimattilan seurakunnan käytäntöjä:


Suosituin siunauspäivä Orimattilassa on lauantai, hautajaisia vietetään paljon myös perjantaisin. Muutkin arkipäivät ovat mahdollisia. Sunnuntaisin siunataan vain poikkeustapauksissa. Siunaus tapahtuu miltei aina kirkossa; Orimattilan, Kuivannon tai Artjärven kirkossa. Jokaisen vierellä on oma hautausmaa. Myös haudalla voidaan siunata. Hyvin pieni, alle kymmenen saattajan siunaushetki voidaan viettää myös terveyskeskuksen kappelilla.


Lauantaisin isossa kirkossa on pääsääntöisesti käytössä siunausajat 9.30, 11, 12.30 ja 14. Kesäaikaan, heinä-elokuussa,  klo 14 siunausaika ei yleensä ole käytössä, koska aika on varattu vihkimisille.

Siunauksen toimittaa työvuorossa oleva pappi – omaisten toiveet yritetään ottaa huomioon. Pappi ottaa omaisiin yhteyttä. Hän tapaa mielellään omaiset, joko omaisten luona, vainajan kodissa tai virastolla. Joskus harvoin asiat käytännön syistä sovitaan puhelimessa. Papin kanssa sovitaan hautajaisten yksityiskohdista. Tapaamisen syvempi merkitys on kohtaamisessa, surun jakamisessa, vainajan elämänkaaren muistelussa ja kristilliseen toivoon tarttumisessa.  Jos musiikin suhteen on erityistoivomuksia, niistä voi keskustella suoraan myös kanttorin kanssa. Tutummat toiveet välittyvät kanttorille myös papin kautta. Artjärvellä kappeliseurakunnan kappalainen ja kanttori hoitavat hautajaiset.

Kukat lasketaan joko kirkossa sisällä siunaustilaisuuden alussa tai haudalla. Kun vainaja menee tuhkattavaksi, kukat lasketaan aina kirkossa. Orimattilassa noin 70 % vainajista tuhkataan.

Suntio ohjaa hautajaissaattoa siunaustilaisuudessa. Omaiset hankkivat kuusi kantajaa. Kantajjien ei ole pakko olla miehiä.  Jos kantajat tuovat arkun jo vainajien säilytystiloista kirkkoon. kantaminen tulee tutuksi jo ennen hautaan- tai autollesaattoa. Jos vainaja menee tuhkattavaksi, tilaisuuden lopuksi arkku joko jää kirkkoon alttarin eteen tai kannetaan autoon.

Pappi ja kanttori tulevat toivottaessa muistotilaisuuteen. Todella harvoin papilla ei ole siihen mahdollisuutta. Kanttori osallistuu muiden työtilanteiden salliessa.

Siunaamista seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa klo 10 siunattu ”kiitetään kuolleeksi”: nimi luetaan (elleivät omaiset kiellä) ja häntä omaisineen muistetaan rukouksessa. Siunaamista seuraavan pyhäinpäivän muistohetkeen marraskuun alussa kutsutaan omaisia aikanaan kirjeellä. Siunausvarauksen yhteydessä kysytty lupa lukea nimi kirkossa koskee sekä "kuolleeksi kiittämistä" että pyhäinpäivän juhlaa. 

Omaan tai läheisen kuolemaan varautuminen

Oma tai läheisen kuolema on vääjäämätön asia, johon on hyvä varautua ennalta. Omaisten on helpompaa tehdä päätöksiä, kun vainajan tahto ja toiveet ovat tiedossa. Läheiset saavat mielenrauhan järjestäessään vainajan asiat tämän toivomalla tavalla.

Paras tapa varautua tulevaan on kirjata ylös toiveet sekä laatia oikeudellisesti pätevät ja ajantasaiset asiakirjat. Näin läheisten taakka helpottuu surutyön keskellä.

Toiveet esimerkiksi hautauksen ja muistotilaisuuden osalta voi hahmotella oheisen lomakkeen avulla. Täytetystä lomakkeesta ja sen säilytyspaikasta kannattaa kertoa omaiselle tai ystävälle.

Hautajaissuunnitelma-lomakeLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lomake on pdf-muodossa. Lomake ei ole virallinen dokumentti. Sen lisäksi on hyvä laatia tietyt täsmentävät ja juridisesti pätevät asiakirjat.

Testamentti

Testamentti on määrämuotoinen asiakirja, jossa päätetään mitä omaisuudelle tapahtuu kuoleman jälkeen. Testamentilla varmistetaan, että omaisuus jaetaan vainajan haluamalla tavalla.

Hoitotahto

Hoitotahto on kannanotto hoitoon ja elämää ylläpitäviin toimintoihin siltä varalta, ettei itse pysty osallistumaan hoitoratkaisuihin. Hoitotahdossa voidaan myös valtuuttaa toinen henkilö tekemään tarvittavat päätökset hoitotahdon laatijan puolesta.

 

(Ylläoleva teksti "Omaan tai läheisen kuolemaan varautuminen" on kirkon yhteisiltä sivuilta, se löytyy myös tämän linkin takaa.)

Hautajaisten musiikkia

Musiikilla on tärkeä osa hautaan siunaamisessa ja muistotilaisuudessa. Musiikki voi lohduttaa ja antaa toivoa. Hautaan siunaamisen musiikin valinnassa tulisi huomioida toimituksen jumalanpalvelusluonne ja musiikista on hyvä keskustella kanttorin kanssa etukäteen. Toiveet yleisimmin käytetyistä hautajaisten musiikkikappaleista kulkeutuvat kanttorille myös papin kautta papin ja omaisten tapaamisen jälkeen.

Tästä voit tulostaa hautajaismusiikkia monisteen

Musiikkiehdotuksia siunaustilaisuuteen

Albinonin Adagio, Bachin Air ja Händelin Largo ovat tuttua surumusiikkia. Niiden tuttuus tuo turvaa hautajaisiin. Surumusiikki voi olla ilmeeltään myös toisenlaista, jos se paremmin kuvaa vainajan elämää ja omaisten tuntoja - ja jos se on kuitenkin kirkkotilaan sopivaa ja siihen löytyy nuotit. Allaoleva lista antaa vihjeitä tämäntapaisista surumusiikeista.

- G. Brooker & M. Fisher: A whiter shade of pale [Kalpeaakin kalpeempaa]

- J. Krantz & Å. Jinder: Av längtan till dig

- F. Schubert: Ave Maria

- A. Järnefelt: Berceuse [Kehtolaulu]

- P. Simon: Bridge over troubled water [Silta yli synkän virran]

- B. J. Lindh: Brusa högre lilla å

- G. F. Händel: Lascia ch'io pianga (Anna minun itkeä), aaria oopperasta Rinaldo

- C. Nielsen: Dimman lättar

- Trad. Där rosor aldrig dör

- L-E. Larsson: Epilog

- S. Nilsson: Gabriellas sång

- L-G. Andersson: Håll mitt hjärta

- Venäläinen kansansävelmä: Olen kuullut on kaupunki tuolla

- P. Moraeus: Koppången

- A. L. Webber: Memory [Muisto]

- E. Grieg: Aamutunnelma

- J. Revaux: My Way [Minun tieni]

- E. Taube: Nocturne

- G. Sutherland: Sailing [Lähden kanssasi]

- E. Taube: Så skimrande var aldrig havet

- P. Lundblad: Ta mig till havet

- E. Clapton: Tears in heaven [Ei kyyneleitä]

- F. Sartori: Time to say goodbye [Tämä yö]

- C. L. Sjöberg: Tonerna

- Kansansävelmä: Visa från Utanmyra

- M. Paulson: Visa vid vindens ängar

- G. Weiss: What a wonderful world [Kuinka kaunista on]

- J. Lennon & P. McCartney: Yesterday [Eilinen]

- E. Taube: Änglamark

- U. Lundell: Öppna landskap

 

Pieni musta risti nojaa harmaaseen kiveen.

Läheisen kuolema on syvä ja voimakas kokemus. Kuolema on aina yllättävä - odotettunakin. Hautajaisjärjestelyissä noudatetaan vainajan tahtoa.

Hautajaisjärjestelyt

Suru on luonnollinen tapa kohdata menetys. Samalla myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan. Hautajaiset on omaisille tärkeä hetki suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen.

Omaisen tunteet ja surutyö

Hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa seurakunnan työntekijät ovat apuna. Voit olla yhteydessä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon, päivystävään pappiin tai hautaustoimistoon. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus tarjoavat läheisille mahdollisuuden yhteiseen surutyöhön.

Hautaan siunaaminen