Tervetuloa löytöretkelle!

Joku uskon aarteiden etsijä jo tietää, mistä kannattaa etsiä. Toiselle ne voivat tulla vastaan etsimättä ja yllättäen. Kolmas tarvitsee mahdollisia polunpäitä, joita voi kuljeskella avoimin mielin ja maastoa tutkaillen. Olisiko joku tämän sivun poluista sellainen, joka veisi sinua vähän matkaa eteenpäin?

Köydestä tehty krusifiksi.

Usko on ihmettelyä

Mitä kristillinen usko on? Mikä on uskon vastakohta?

"Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa." Näin sanoo kirkkolaki. Uskollamme on tietty sisältö. Sitä voi tutkia ja pohdiskella. Tieto antaa eväitä. Tämän sivun linkeistä pääset tiedon lähteille. Usko ylittää järjen rajat, mutta ei ole sen vastakohta. Kristillisen uskon ydin ei kuitenkaan ole totena pitäminen vaan luottamus ja ihmettely. Usko meissä on aina Jumalan ihmettä, ei oman järkemme tai tahtomme aikaansaannosta. Usko on Jumalan varaan jäämistä, Kristukseen tarttumista, sanoivatpa järki ja tunteet mitä tahansa. Usko myös muovaa meitä ja vaikuttaa asenteisiimme, ajatuksiimme ja tekoihimme.