Uutislistaukseen

PÄIVITETYT KORONAOHJEET ORIMATTILAN SEURAKUNNASSA 3.-26.12.2021 (päivitetty 11.12.2021)

Adventtikynttilä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 30.11.2021: ”Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Määräys on voimassa 3.–26.12.2021. Yleisötilaisuuksissa tilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin, jolloin määräystä ei tarvitse noudattaa.”

Mikkelin hiippakunnan piispa on ohjeistanut seurakuntia kirjeillään koronapassin käyttämisestä 25.11.2021 ja 20 h kokoontumisrajoista 1.12.2021. Piispa on 10.11.2021 päivittänyt ohjetta niin, että jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin voidaan ottaa kirkkoihin osallistujia JOKO 20 henkilön osastoihin TAI enintään 1/3 tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. 

Orimattilan seurakunnassa toimitaan 3.-26.12.2021 seuraavasti: 

Kaikessa toiminnassa huomioidaan terveysturvalliset peruslähtökohdat. Päijät-Hämeen koronayhteistyöryhmä suosittaa, että Päijät-Soten alueella rokottamattomat aikuiset välttävät sisätiloja, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Tilaisuuksiin ei tulla sairaana, noudatetaan turvavälejä, noudatetaan kasvomaskisuositusta, huolehditaan käsihygieniasta.

Koronapassin käyttö

Koronapassia voidaan käyttää mm. ”yleisötilaisuuksissa”. Yleisötilaisuuden määritelmä kokoontumislaissa, jonka soveltamisalan ulkopuolelle on (2 §) rajattu ”julkista uskonnonharjoittamista” varten järjestetyt tilaisuudet. Koronapassia ei voi edellyttää jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa, ei siis myöskään yksityistilaisuuksissa.

Osallistujien pitää esittää koronapassi kaikissa Orimattilan ja Artjärven kirkkojen konserteissa 3.-26.12. Koronapassi vaaditaan myös kirkoissa järjestettävien Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksien osallistujilta. Koronapassi on lisäksi käytössä yksittäisissä seurakunnan järjestämissä yleisötilaisuuksissa, joissa osallistujia on yli 20 (esim. diakonian jouluruokailu). Asia kerrotaan tapahtumatiedoissa.  

Koronapassi tarkastetaan kaikilta yli 16-vuotiailta osallistujilta ovella. Koronapassi voi olla tulosteena tai sähköisenä, jolloin se luetaan THL:n hyväksymällä Koronatodistuksen lukija -sovelluksella. Koronapassin tarkistuksessa riittää hyväksyttävästi luettu QR-koodi. Osallistujan tulee taittaa paperitodistus tai peittää se siten, että siitä näkyy vain ensimmäinen sivu, josta selviää todistuksen nimi ja henkilön nimi, syntymäaika, QR-koodi ja todistuksen tunniste, ei muita henkilötietoja. Toiminnanharjoittajaa, sen palveluksessa olevaa tai sen tehtävää hoitavaa koskee tietosuojalain mukainen vaitiolovelvoite. Koronapassin voi ladata tai tulostaa omakanta.fi-palvelusta tai sen voi saada tulostettuna terveydenhuollon yksiköstä, jossa koronarokotus on annettu tai -testi on tehty. Koronapassia ei tarkasteta henkilökunnalta tai esiintyjiltä.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset kaikissa kirkoissa toimitetaan niin, että kirkkotila on osastoitu 20 hengen lohkoihin, joiden välillä on selkeä suojavyöhyke. Kirkollisten toimitusten osallistujamäärien suhteen toimittava pappi voi käyttää pastoraalista harkintaa, joka mahdollistaa läheisimpien osallistumisen. Kirkoissa vain joka toinen penkkirivi on käytössä. Striimattavat jumalanpalvelusten sovitaan erikseen. Kuivannon kirkon 90-vuotisjuhlamessu siirtyy pääsiäismaanantaihin 18.12.2022. Jouluaaton hartaudet toteutetaan niin, että niihin voi osallistua sekä kirkkotilassa että ulkona. Artjärven kirkkoon sisällle voidaan ottaa 150, Kuivannon kirkkoon 55 ja Orimatttilan kirkkoon 300 ihmistä. Muut osallituvat ulkona kuuntelemalla. Orimattilan kirkosta tulee jouluaattona myös lähetys seurakunnan YouTube-kanavalle. Orimattilan kirkossa on neljä tavanomaista lyhyempää hartaushetkeä normaalin kahden pidemmän sijasta. Yömessua ei järjestetä.

Kirkollisia toimituksia voidaan suorittaa seurakunnan tiloissa ja kodeissa.

Henkilömäärärarajoitus ei koske yksityistilaisuuksia (mm. perhejuhlat, kuten kastekahvit, hääjuhlat, muistotilaisuudet). Niissä terveysturvallisuusvastuu on perheillä ja omaisilla. Työntekijät voivat osallistua yksityistilaisuuksiin, mikäli terveysturvallisuusnäkökohdat huomioidaan. 

Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi sisätiloissa jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa, erityisesti jos turvavälejä ei pystytä noudattamaan. Terveysturvallisuusnäkökohdat tarkkaan huomioiden ja puheen selkeyden ja kuuluvuuden parantamiseksi sekä näiden seikkojen kokonaisarvion perusteella pappi/avustaja voi toimia myös ilman maskia, mutta ehtoollisenvieton aikana kasvomaski on käytössä. Kolehdinkantajat käyttävät maskia. Orimattilan ja Kuivannon kirkossa on siirrytty pyhäinpäivästä 6.11. lähtien siihen, että ehtoollispikarit ovat valmiiksi alttarikaarella. Kuoriin tullessaan ehtoollisvieraat puhdistavat kätensä käsidesillä ja asettuvat kaarelle harvakseltaan. Artjärven kirkossa tähän käytäntöön siirryttiin jo 24.10.

Yksityisehtoollisen mahdollisuus kotona/laitoksessa on aina, kun henkilö ei terveydentilansa takia pääse kirkkoon.

Muut tilaisuudet

Seurakunnan normaali toiminta on mahdollista sisätiloissa, jos osallistujia on korkeintaan 20. Terveysturvallisuusohjeita noudatetaan kaikissa seurakunnan kiinteistöissä. Ulkopuolisten järjestämien ryhmien ja yksittäistilanteiden sekä perhejuhlien järjestäminen seurakunnan kiinteistöissä on mahdollista.

Joitakin yksittäisiä tilanteita saatetaan peruuttaa tai niiden muotoa ja rakenteita saatetaan muuttaa terveysturvallisemmiksi (esim. itsenäisyyspäivän vietto Kuivannolla ja Artjärvellä tai tilaisuuden siirtäminen ulos).

Ajantasaisimmat tiedot löytyvät kotisivulta Tapahtumat-osiosta ja joulun ajan koostesivuilta.

Kirkkoherranvirasto

Kirkkoherranvirastossa asioitaessa suositellaan käytettäväksi kasvomaskia. Monet asiat voi myös hoitaa puhelimitse ja sähköpostitse.

Diakonian vastaanotot

Diakonian vastaanotot hoidetaan niin että turvavälit, maskisuositus ja käsihygienia huomioidaan. Seurakunta tarjoaa maskit vastaanoton asiakkaille. Tapaamisaika voidaan myös sopia erikseen.

Kotikäynnit

Kaikenlaisia kotikäyntejä voidaan tehdä terveysturvallisuuskäytäntöjä noudattaen, terveysturvallisuuden takaamiseksi myös kasvomaski voi olla tarpeen.  Laitoskäynneillä noudatetaan laitoksen ohjeistusta.

Etätyö ja työskentely seurakunnan tiloissa

Etätyön mahdollisuutta kannattaa käyttää. Työkokoukset pidetään turvavälit huomioiden, tavallista väljemmissä tiloissa. Työnantajana seurakunta kannustaa työntekijöitään ottamaan rokotukset.

Kasvomaskin käyttö

Tilanteissa, joissa on lähikontakteja, suositellaan seurakunnassa kasvomaskien käyttöä sisätiloissa. Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Lähtökohtaisesti seurakuntalaiset huolehtivat itse oman kasvomaskin hankinnasta. Kasvomaskeja on kuitenkin tarjolla kaikissa seurakunnan kiinteistöissä.

1.12.2021 21.27