Uutislistaukseen

Vanhan Pappilan puistoa ja nuotiopaikka

PÄIVITETYT KORONARAJOITUKSET ORIMATTILAN SEURAKUNNASSA 30.6.2021 asti

31.5.2021 19.42

Päijät-Sote on päivittänyt suosituksia ja rajoituksia 31.5.2021: ”Tilanne on viime viikkoina kääntynyt paremmaksi, mutta epidemia on vielä selkeästi leviämisvaiheessa. Siksi alueellamme on sosiaali- ja terveysministeriön 27.5. päivittämän hybridistrategian toimintaohjeen mukaiset leviämisvaiheen rajoitukset. … Toiveissa on epidemian rauhoittuminen ja rajoitusten keventäminen jo ennen kesäkuun loppua.”

Olennaisin muutos seurakunnan kannalta on ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten henkilömäärän nousu 50 henkilöön.

 

Orimattilan seurakunnassa toimitaan 30.6.2021 asti seuraavasti, ellei rajoituksia sitä ennen kevennetä:

 

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

  • Jumalanpalvelukset Orimattilan kirkossa toimitetaan ilman läsnä olevaa seurakuntaa ja välitetään verkkoon YouTube-kanavalla.
  • Messujen vietossa on erilaisia tapoja (striimatun messun jälkeen ehtoollisenvieton jatkuminen kirkkosalissa, Hetkimessu ennakkoon ilmoittautuneille Artjärven ja Kuivannon kirkoissa, Vaeltava messu). Kesäkuussa ainakin yksi sanajumalanpalvelus vietetään ulkona.
  • Kirkollisissa toimituksissa (kaste, vihkiminen, hautaan siunaaminen) on sisätiloissa 10 hengen rajoitus ja ulkotiloissa 50 hengen rajoitus. Sekä sisällä että ulkona on henkilömäärän osalta mahdollista käyttää pastoraalista harkintaa, lisätietoja antaa toimituksen hoitava pappi. Pappia, kanttoria ja suntiota ei lasketa mukaan osallistujamäärään (ovat virkatehtävissä). Kasteeseen voi varata seurakunnan kaikkia kirkkoja. Muualla ei toistaiseksi kasteta.
  • Yksityistilaisuuksien (mm. perhejuhlat, kuten kastekahvit, hääjuhlat, muistotilaisuudet) osallistujamäärä on sisätiloissa rajattu 10 henkilöön, ulkotiloissa 50 henkilöön. Vastuu näistä on perheillä ja omaisilla.
  • Työsuojelullisista syistä henkilöstö ei osallistu yli 10 hengen yksityistilaisuuksiin sisätiloissa.
  • Kasvomaskia suositellaan käytettävän sisätiloissa jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa.
  • Yksityisehtoollisen mahdollisuus kotona/laitoksessa on aina, kun henkilö ei terveydentilansa takia pääse kirkkoon.

 

Muut tilaisuudet kirkoissa

Orimattilan kirkko on tiekirkkona auki 7.6.-11.8. su-pe klo 11-17. Kesäkahvila toimii koronaturvallisesti ulkotiloissa ma-pe (ma-to kirkon edessä, pe Vanhan Pappilan puistossa) 31.5.-23.6. ja 2.-6.8. klo 11-15. Vapaaehtoiset päivystäjät pitävät Artjärven kirkkoa auki sunnuntaisin 13.6.-8.8. klo 15-17.

 

Rippikoulut ja kesäleirit

Rippikoulujen leiri- ja päiväkoulujaksot sekä konfirmaatiot toteutetaan koronaturvallisuutta noudattaen ilmoitettuina ajankohtina. Konfirmaatiot 20.6. toteutetaan niin, että paikalla ovat vain konfirmoitavat nuoret ja tilaisuudet striimataan, linkki tiedotetaan huoltajille.

Lasten ja nuorten kesäleirejä varten ovat opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL antaneet ohjeistuksen. Alueen suositus on, että kesäleirien osallistujamäärä rajataan 50 henkeen leviämisvaiheen aikana.

 

Tauolla oleva toiminta

Pääsääntö on, että seurakunnan aikuisille suunnattu kokoava toiminta on edelleen tauolla.  

 

Mahdollinen toiminta

Kesäkuussa voidaan järjestää kaikenikäisten toimintaa ja tilaisuuksia ulkona, jos osallistujamäärä on korkeintaan 50 ja turvavälit pystytään pitämään.

Vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ohjattu ryhmätoiminta voi jatkua sisä- ja ulkotiloissa turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden.

Muu kuin seurakunnan järjestämä toiminta seurakuntatiloissa

Ulkopuolisten ryhmien, yksittäistilanteiden ja perhejuhlien pitäminen sisätiloissa seurakunnan kiinteistöissä on edelleen kiellettyä 30.6. asti. Tämä koskee mm. ulkopuolisten kuorojen toimintaa ja muistotilaisuuksia.

 

Kirkkoherranvirasto ja seurakuntatoimisto

Orimattilan kirkkoherranvirasto ja Artjärven seurakuntatoimisto pysyvät suljettuna paikan päällä tapahtuvalta asioinnilta toistaiseksi, työntekijän vuosiloman aikana Artjärven seurakuntatoimisto on normaalistikin kokonaan kiinni. Muuten toimistot palvelevat aukioloaikoina puhelimitse ja sähköpostitse.

 

Diakonian vastaanotot

Diakonian vastaanottotoiminta jatkuu maanantaisin klo 9.30-10.30 virastolla ja keskiviikkoisin klo 13-14 kirkossa niin että henkilörajoitukset, turvavälit, maskisuositus ja käsihygienia huomioidaan. Seurakunta tarjoaa maskit vastaanoton asiakkaille. Tapaamiselle voidaan myös sopia aika erikseen.

 

Kotikäynnit

Kotikäyntejä voidaan tehdä harkitusti ja koronaturvallisuuskäytäntöjä noudattaen. Työntekijä käyttää kasvomaskia. Suosittelemme maskia myös kohdattavalle henkilölle. Vierailuaika on melko lyhyt, eikä sisällä kahvittelua. Ei osallistuta perhejuhliin, joissa ylittyy suositusosallistujamäärä. Syntymäpäiväonnittelut tapauskohtaisesti ulkona tai sisällä tai myöhempään ajankohtaan siirtäen. Laitoskäynneillä noudatetaan laitoksen ohjeistusta.

 

Etätyö ja työskentely seurakunnan tiloissa

Etätyötä suositellaan vahvasti kaikissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Palaverit pidetään lähtökohtaisesti Teamsin kautta. Suositaan työjärjestelyitä, joilla vähennetään lähikontakteja.

 

Päätöksentekoelimet

Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Varotoimenpiteenä toimielinten kokoontumisia voidaan harventaa ja päättää vain niistä asioista, jotka ovat pakollisia tai muuten kiireellisiä. Kokousjärjestelyissä kiinnitetään erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen. Hallinnon hybridimalliset tai sähköiset kokoukset ovat myös mahdollisia.

 

Kasvomaskin käyttö

Tilanteissa, joissa on lähikontakteja, suositellaan seurakunnassa kasvomaskien käyttöä sisätiloissa. Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Lähtökohtaisesti seurakuntalaiset huolehtivat itse oman kasvomaskin hankinnasta. Kasvomaskeja on kuitenkin tarjolla seurakunnan kiinteistöissä. Kasvomaskin käyttöä suositellaan seurakunnan työntekijöille käytettäväksi työpaikalla kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä

 

Maskia suositellaan yleisesti käytettäväksi edelleen esim. kirkoissa ja muissa uskonnollisten yhteisöjen tiloissa.