Uutislistaukseen

KANTTORIA KAIVATAAN!

Soittimia ja laulukirjoja kirkon flyygelin vieressä

Lue lisää avoinna olevasta virasta täältä!

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on Kirkon säädöskokoelman 163/2023 2§:n mukainen tutkinto ja sen 5§:n mukainen tutkinnon sisältö. 

Tämän kanttorinviran sisältö suuntautuu tulevaisuutta kohti. Virkaan kuuluu lasten ja nuorten musiikkikasvatusta ja rippikoulua sekä jumalanpalveluselämää ja kirkollisia toimituksia. Toivomme valittavalta hyvää organisointikykyä yhdistettynä luovuuteen, hyviä vuorovaikutustaitoja eri-ikäisten kanssa, rakentavia työyhteisötaitoja sekä monipuolista ja ennakkoluulotonta musiikillista osaamista ja erilaisten instrumenttien hallintaa. Nykyteknologian hyödyntämisen taidot ovat etu.

5.11.2023 14.41