Usko on ihmettelyä

Mitä kristillinen usko on? Mikä on uskon vastakohta?

"Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa." Näin sanoo kirkkolaki. Uskollamme on tietty sisältö. Sitä voi tutkia ja pohdiskella. Tieto antaa eväitä. Tämän sivun linkeistä pääset tiedon lähteille. Usko ylittää järjen rajat, mutta ei ole sen vastakohta. Kristillisen uskon ydin ei kuitenkaan ole totena pitäminen vaan luottamus ja ihmettely. Usko meissä on aina Jumalan ihmettä, ei oman järkemme tai tahtomme aikaansaannosta. Usko on Jumalan varaan jäämistä, Kristukseen tarttumista, sanoivatpa järki ja tunteet mitä tahansa. Usko myös muovaa meitä ja vaikuttaa asenteisiimme, ajatuksiimme ja tekoihimme. 

Kuva: Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio
Uskon juuret - Tunnustukset ja kirjat Mihin uskomme Mitä Raamatusta löytyy? Etsi hakusanalla Oikeudenmukaisuus & vastuullisuus – Kirkon etiikkaa Aamenesta Öylättiin – kirkon ja uskon sanasto Ekumenia – kristittyjen yhteyttä Uskontojen kohtaaminen & dialogi