HALLINTO

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittava kirkkovaltuusto, jonka toimikausi on neljä vuotta. Parhaillaan on menossa valtuustokausi 2023-2026. Seurakuntavaalit järjestetttiin marraskuuussa 2022, seuraavat vaalit ovat syksyllä 2026.

Kirkkovaltuusto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan kirkkoneuvoston, joka valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, hallintoa ja seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa ja tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia. Kirkkoneuvosto valitsee useimmat seurakunnan viranhaltijat.

Kirkkoneuvosto voi asettaa toimikaudekseen työryhmiä. Tällä hetkellä käytössä on kirkkovaltuuston kokousten yhteydessä pidettävät pop up -tyyppiset työryhmät. Niissä luottamushenkilöt ja työntekijät yhdessä pohtivat toimintasuunnitelmaa ja -kertomusta ja seuraavat strategian toteutumista työalallaan.

Kappeliseurakunnan alueelle kirkkovaltuusto nimeää kappelineuvoston. Sen toimialaa on Artjärven kappeliseurakunnan alueella tapahtuva toiminta.

Seurakunnassa toimii tällä hetkellä myös kolme alueellista piirineuvostoa: Heinämaan, Kuivannon ja Järvikunnan piirineuvostot. Ne eivät kuitenkaan varsinaisesti edusta hallintoa vaan alueen toimintaa.


 

ORIMATTILAN SEURAKUNTA KUULUU MIKKELIN HIIPPAKUNTAAN

1.1.2020 tapahtui kirkollisella kartalla muutos. Orimattila seurakunta liitettiin Mikkelin hiippakuntaan, samoin kuin muutkin entisen Hollolan rovastikunnan seurakunnat. Uuteen Päijät-Hämeen rovastikuntaan kuuluvat entisen Hollolan rovastikunnan kahdeksan seurakuntaa sekä Heinolan, Iitin ja Tainionvirran seurakunnat. Lääninrovastina toimii 1.11.2022 lähtien nelivuotiskauden Launeen seurakunnan kirkkoherra Heikki Pelkonen.

Mikkelin hiippakuntaan voit tutustua näillä sivuilla.

 

Äänestyslippuja ja kyniä pöydällä.
Seurakuntavaalit menossa.

 

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan strategian Ovet auki Orimattilan seurakunnassa kokouksessaan 5.6.2024.
Tutustu strategiaan tästä