Uutislistaukseen

PÄIVITETYT KORONAOHJEET ORIMATTILAN SEURAKUNNASSA 20.1.-9.2.2022

kasvomaski roikkuu huonekasvissa.jpg

Kasvomaski roikkuu työhuoneen huonekasvissa

 

Päijät-Soten koronayhteistyöryhmä toteaa 19.1.2022: ”Sairaalahoidon tarve on korkeimmillaan koko epidemian aikana, ja tilanteen odotetaan vielä hankaloituvan. Aluehallintoviraston päätöksen mukaan Päijät-Soten alueella on suljettu mm. harrastus- ja virkistystiloja. Yhteistyöryhmä esittää päätöksen jatkamista kahden viikon ajan, eli 9. helmikuuta saakka. Koronaviruksen laajan leviämisen vuoksi kaikkiin kohtaamisiin liittyy merkittävä tartuntariski. Riittävän sairaalahoidon varmistamiseksi on kohtaamisia syytä vähentää.”

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston päätöksen 28.12.2021 mukaan Päijät-Soten alueella on suljettu mm. harrastus- ja virkistystiloja ja päätöksen voimassaoloaikaa on sittemmin jatkettu. Yhteistyöryhmä esittää nyt päätöksen jatkamista 9.2.2022 saakka. Orimattilan seurakunnassa toimitaan ennakoiden tämän mukaisesti 9.2.2022 asti, ellei viranomaisohjeistus sitä ennen muutu. Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset suositellaan tällä hetkellä rajaamaan enintään 10 henkilöön sisällä ja enintään 50 henkilöön ulkona. Päijät-Soten yhteistyöryhmä esittää aluehallintovirastolle tämän päätöksen jatkamista 19.2.2022 saakka.

Mikkelin hiippakunnan piispa on ohjeistanut seurakuntia kirjeillään kokoontumisrajojen soveltamisesta jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa, vaihtoehtoina 1/3- tai osallistujarajoitusten mukainen sektorointimalli. Kirjeessään 14.1.2022 piispa korostaa seurakunnan ydintoiminnan jatkamista.

Kaikessa toiminnassa seurakunnassa huomioidaan terveysturvalliset peruslähtökohdat. Tilaisuuksiin ei tulla sairaana, noudatetaan turvavälejä, noudatetaan kasvomaskisuositusta, huolehditaan käsihygieniasta. Seurakunta kannustaa alueellaan asuvia koronarokotteiden ottamiseen.

Tervetuloa seuraaviin tapahtumiin ja toimintoihin:

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset kaikissa kirkoissa toimitetaan niin, että kirkkotila on osastoitu 10 hengen lohkoihin, joiden välillä on selkeä suojavyöhyke. Kirkollisten toimitusten osallistujamäärien suhteen toimittava pappi käyttää harkintaa, joka mahdollistaa läheisimpien osallistumisen. Kirkoissa vain joka toinen penkkirivi on käytössä. Messua 30.1.2022 ei vietetä rippikoulusunnuntain messuna, eikä siihen kutsuta vuoden rippikoululaisia huoltajineen. Striimattavat jumalanpalvelukset sovitaan erikseen.

Kirkollisia toimituksia voidaan suorittaa seurakunnan tiloissa ja myös kodeissa, jos turvavälit pystytään huomioimaan. Yli kymmenen osallistujan kastejuhliin suosittelemme seurakunnan tiloja.

Henkilömäärärajoitus koskee suosituksena, ei määräyksenä, myös yksityistilaisuuksia (mm. perhejuhlat, kuten kastekahvit, hääjuhlat, muistotilaisuudet). Niissä terveysturvallisuusvastuu on perheillä ja omaisilla. Työntekijät voivat osallistua yksityistilaisuuksiin, jos osallistujia on sisätiloissa alle 10 henkeä. Jos osallistujamäärä on suurempi, työntekijä ei osallistu muistotilaisuuteen, kastekahveille, syntymäpäiväjuhliin tms.

Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi sisätiloissa jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Terveysturvallisuusnäkökohdat huomioiden ja puheen selkeyden ja kuuluvuuden parantamiseksi pappi/avustaja voi toimia kirkossa myös ilman maskia. Ehtoollisenvieton aikana ja lähitilanteissa työntekijällä on aina kasvomaski. Kolehdinkantajat käyttävät maskia.

Kirkko auki ja työntekijä paikalla

Orimattilan kirkko on auki pistäytymistä varten ja työntekijä on paikalla klo 12-13 su-pe 9.1.-9.2.2022.

Lapsille ja nuorille suunnattu toiminta

Kokoontumisrajoitukset eivät koske vuonna 2003 tai sen jälkeen syntyneille suunnattuja tilaisuuksia. Päiväkerhot, varhaisnuorten kerhot, rippikouluryhmien kokoontumiset, isoskoulutus yms toiminta jatkuu normaalisti ja terveysturvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Kotikäynnit ja yksittäiset tapaamiset

Työntekijöiden ja seurakuntalaisten tapaamisia kodeissa ja muualla voidaan järjestää terveysturvallisuuskäytäntöjä noudattaen, kasvomaski voi olla tarpeen. Seurakunnan työntekijöihin voi ottaa yhteyttä, vaikka haluaisi vain rupatella puhelimessa tai kasvotusten. Laitoskäynneillä noudatetaan laitoksen ohjeistusta.

Yksityisehtoollisen mahdollisuus kotona/laitoksessa on aina, kun henkilö ei terveydentilansa takia pääse kirkkoon.

Diakonian vastaanotot

Diakonian vastaanotot hoidetaan niin että turvavälit, maskisuositus ja käsihygienia huomioidaan. Seurakunta tarjoaa maskit vastaanoton asiakkaille. Tapaamisaika voidaan myös sopia erikseen.

Kirkkoherranvirasto

Suosittelemme ensisijaisesti hoitamaan asioinnin puhelimitse ja sähköpostitse. Viraston tiloissa asioitaessa on voimassa vahva kasvomaskisuositus.

Julkisten tilojen sulkeminen:

Jumalanpalvelusten lisäksi seurakunnan kokoavaa toimintaa (ryhmät, piirit, kirpputori, Anninkammarin kahvila yms.) ei järjestetä seurakunnan tiloissa aikuisille ajanjaksolla 30.12.2021-9.2.2022. Tiloja ei myöskään anneta muiden tahojen (yhdistykset yms.) käyttöön 30.12.2021-9.2.2022 välisenä aikana. Perhejuhlien järjestäminen seurakunnan kiinteistöissä on kuitenkin mahdollista - Päijät-Sote suosittelee näihin yksityistilaisuuksiin 10 hengen rajoitusta.

Muuta:

Kinkerit

Perinteisesti alkutalvi on ollut kinkereiden aikaa. Nykyhetken ja epävarmana jatkuvan koronatilanteen takia kinkerit siirtyvät syyskauden alkuun. Kevään aikana kinkereitä pohjustetaan myöhemmin sovittavilla tavoilla.

Etätyö ja työskentely seurakunnan tiloissa

Etätyösuositus on voimassa. Työkokoukset pidetään Teamsissa tai terveysturvallisuusohjeet huomioiden tavallista väljemmissä tiloissa. Työnantajana seurakunta kannustaa myös työntekijöitään ottamaan rokotukset.

Kasvomaskin käyttö

Tilanteissa, joissa on lähikontakteja, suositellaan seurakunnassa kasvomaskien käyttöä sisätiloissa. Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Lähtökohtaisesti seurakuntalaiset huolehtivat itse oman kasvomaskin hankinnasta. Kasvomaskeja on kuitenkin tarjolla kaikissa seurakunnan kiinteistöissä.

Ohjeistukset saattavat muuttua nopeasti. Ajantasaisimman tiedon saa verkosta tai soittamalla kirkkoherranviraston toimistosihteerille tai muulle työntekijälle.

Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti koronapassia ei voi tällä hetkellä käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille.

20.1.2022 15.14