Uutislistaukseen

PÄIVITETYT KORONAOHJEET ORIMATTILAN SEURAKUNNASSA 5. – 26.1.2022

kirkko auki -kyltti, talvi-0.jpg

Kirkko auki -kyltti kirkon ulko-ovella

PÄIVITETYT KORONAOHJEET ORIMATTILAN SEURAKUNNASSA 5. – 26.1.2022

Päijät-Soten koronayhteistyöryhmä toteaa 5.1.2022: ”Päijät-Soten alueen edelleen vaikeutuva koronatilanne edellyttää aiempien rajoitusten jatkamista. Koronayhteistyöryhmä esittää julkisiin tiloihin liittyvän sulkupäätöksen jatkamista kahdella viikolla. Yleisötilaisuuksien rajoitus (sisällä 10h, ulkona 50h) on jo nyt voimassa 26. tammikuuta asti. Rajoitusten ja suositusten tarkoitus on hidastaa omikronmuunnoksen etenemistä siten, että terveydenhuollon kantokyky riittää sairastuneiden potilaiden hoitoon.”

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston päätöksen 28.12.2021 mukaan Päijät-Soten alueella suljettiin mm. harrastus- ja virkistystiloja 12.1.2022 asti. Yhteistyöryhmä esittää siis päätöksen jatkamista kahdella viikolla eli 26.1.2022 saakka. Orimattilan seurakunnassa toimitaan tämän mukaisesti 26.1.2022 asti, ellei viranomaisohjeistus sitä ennen muutu.

Mikkelin hiippakunnan piispa on ohjeistanut seurakuntia kirjeillään 20 h kokoontumisrajoista 1.12.2021. Ohjeistusta sovelletaan myös nykytilanteeseen, jossa kokoontumisrajana on 10 h.

Kaikessa toiminnassa seurakunnassa huomioidaan terveysturvalliset peruslähtökohdat. Tilaisuuksiin ei tulla sairaana, noudatetaan turvavälejä, noudatetaan kasvomaskisuositusta, huolehditaan käsihygieniasta. Seurakunta kannustaa alueellaan asuvia koronarokotteiden ottamiseen.

Tervetuloa seuraaviin tapahtumiin ja toimintoihin: 

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset kaikissa kirkoissa toimitetaan niin, että kirkkotila on osastoitu 10 hengen lohkoihin, joiden välillä on selkeä suojavyöhyke. Kirkollisten toimitusten osallistujamäärien suhteen toimittava pappi käyttää harkintaa, joka mahdollistaa läheisimpien osallistumisen. Kirkoissa vain joka toinen penkkirivi on käytössä. Striimattavat jumalanpalvelukset sovitaan erikseen, ainakin loppiaisen 6.1. messu striimataan.

Kirkollisia toimituksia voidaan suorittaa seurakunnan tiloissa ja myös kodeissa, jos turvavälit pystytään huomioimaan. Yli kymmenen osallistujan kastejuhliin suosittelemme seurakunnan tiloja.

Henkilömäärärajoitus koskee suosituksena, ei määräyksenä, myös yksityistilaisuuksia (mm. perhejuhlat, kuten kastekahvit, hääjuhlat, muistotilaisuudet). Niissä terveysturvallisuusvastuu on perheillä ja omaisilla. Työntekijät voivat osallistua yksityistilaisuuksiin, jos osallistujia on sisätiloissa alle 10 henkeä. Jos osallistujamäärä on suurempi, työntekijä ei osallistu muistotilaisuuteen tai kastekahveille.

Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi sisätiloissa jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Terveysturvallisuusnäkökohdat tarkkaan huomioiden ja puheen selkeyden ja kuuluvuuden parantamiseksi pappi/avustaja voi toimia kirkossa myös ilman maskia. Ehtoollisenvieton aikana ja lähitilanteissa työntekijällä on aina kasvomaski. Kolehdinkantajat käyttävät maskia.

Kirkko auki ja työntekijä paikalla

Orimattilan kirkko on auki pistäytymistä varten ja työntekijä on paikalla klo 12-13 su-pe 9.-26.1.2022.

Lapsille ja nuorille suunnattu toiminta

Kokoontumisrajoitukset eivät koske vuonna 2003 tai sen jälkeen syntyneille suunnattuja tilaisuuksia. Päiväkerhot, varhaisnuorten kerhot, rippikouluryhmien kokoontumiset, isoskoulutus yms toiminta jatkuu normaalisti ja terveysturvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Kotikäynnit ja yksittäiset tapaamiset

Työntekijöiden ja seurakuntalaisten tapaamisia kodeissa ja muualla voidaan järjestää terveysturvallisuuskäytäntöjä noudattaen, kasvomaski voi olla tarpeen. Seurakunnan työntekijöihin voi ottaa yhteyttä, vaikka haluaisi vain rupatella puhelimessa tai kasvotusten. Laitoskäynneillä noudatetaan laitoksen ohjeistusta.

Yksityisehtoollisen mahdollisuus kotona/laitoksessa on aina, kun henkilö ei terveydentilansa takia pääse kirkkoon.

Diakonian vastaanotot

Diakonian vastaanotot hoidetaan niin että turvavälit, maskisuositus ja käsihygienia huomioidaan. Seurakunta tarjoaa maskit vastaanoton asiakkaille. Tapaamisaika voidaan myös sopia erikseen.

Kirkkoherranvirasto

Suosittelemme ensisijaisesti hoitamaan asioinnin puhelimitse ja sähköpostitse. Viraston tiloissa asioitaessa on voimassa vahva kasvomaskisuositus.

Julkisten tilojen sulkeminen:

Jumalanpalvelusten lisäksi seurakunnan kokoavaa toimintaa (ryhmät, piirit, kirpputori, Anninkammarin kahvila yms.) ei järjestetä seurakunnan tiloissa aikuisille ajanjaksolla 30.12.2021-26.1.2022. Varotoimenpiteenä vakavassa pandemiatilanteessa normaalia vuodenvaihteen toimintataukoa pidennetään näin. Tiloja ei myöskään anneta muiden tahojen (yhdistykset yms.) käyttöön 30.12.2021-26.1.2022 välisenä aikana. Perhejuhlien järjestäminen seurakunnan kiinteistöissä on kuitenkin mahdollista - Päijät-Sote suosittelee näihin yksityistilaisuuksiin 10 hengen rajoitusta.

Muuta:

Etätyö ja työskentely seurakunnan tiloissa

Etätyösuositus on voimassa. Työkokoukset pidetään Teamsissa tai terveysturvallisuusohjeet huomioiden tavallista väljemmissä tiloissa. Työnantajana seurakunta kannustaa myös työntekijöitään ottamaan rokotukset.

Kasvomaskin käyttö

Tilanteissa, joissa on lähikontakteja, suositellaan seurakunnassa kasvomaskien käyttöä sisätiloissa. Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Lähtökohtaisesti seurakuntalaiset huolehtivat itse oman kasvomaskin hankinnasta. Kasvomaskeja on kuitenkin tarjolla kaikissa seurakunnan kiinteistöissä.

Ohjeistukset saattavat muuttua nopeasti. Ajantasaisimman tiedon saa verkosta tai soittamalla kirkkoherranviraston toimistosihteerille tai muulle työntekijälle.

Koronapassia ei voi valtioneuvoston asetuksen perusteella käyttää kokoontumisrajoitusten vaihtoehtona 30.12.2021-20.1.2022.

 

 

5.1.2022 20.15