Uutislistaukseen

PÄIVITETYT KORONARAJOITUKSET ORIMATTILAN SEURAKUNNASSA 16.5.2021 asti

Maljakossa koivunoksa vihertää

 

Koronaepidemia on alueella edelleen leviämisvaiheessa. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueen koronayhteistyöryhmä on kokoontunut 19.4.2021 ja tiedottaa: ”Alueellinen koronayhteistyöryhmä suositti … Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, että yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitusta 6 henkilöön jatketaan 16.5. saakka.”  ”Yhteistyöryhmä suosittaa, (että) ryhmäharrastukset sallitaan ulkona kaikille alle 20-vuotiaille korkeintaan 10 hengen ryhmissä. … Aikuisten ryhmäharrastustoimintaa suositetaan keskeytettäväksi edelleen.”

Koronayhteistyöryhmä arvioi alueen koronatilannetta sekä suositusten ja rajoitusten tarvetta seuraavan kerran maanantaina 26.4.2021

Orimattilan seurakunnassa toimitaan 16.5.2021 asti seuraavasti:

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

  • Jumalanpalvelukset toimitetaan ilman läsnä olevaa seurakuntaa ja välitetään verkkoon YouTube-kanavalla. Mikäli kyseessä on messu, ehtoollisen jako kirkossa tapahtuu striimauksen jälkeen. Kanavalla jaetaan myös etukäteen tehtyjä nauhoituksia.
  • Messujen vietossa erilaisia tapoja (Hetkimessu ennakkoon ilmoittautuneille, Vaeltava messu, striimatun messun jälkeen ehtoollisenvieton jatkuminen kirkkosalissa).
  • Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu 6 henkilöön. Tämä koskee myös perhejuhlia, kuten kastekahveja, hääjuhlia tai muistotilaisuutta. Vastuu näistä on perheillä ja omaisilla. Kirkollisissa toimituksissa on henkilömäärän osalta mahdollista käyttää piispan luvalla pastoraalista harkintaa, lisätietoja antaa kirkkoherra. Pappia, kanttoria ja suntiota ei lasketa mukaan osallistujamäärään (ovat virkatehtävissä).
  • Työsuojelullisista syistä henkilöstö ei osallistu yli 6 hengen yksityistilaisuuksiin. Myös pienemmissä tilaisuuksissa läsnäolo pidetään mahdollisimman lyhyenä.
  • Kasvomaskia suositellaan käytettävän jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Kasteeseen voi varata seurakunnan kaikkia kirkkoja. Muualla ei toistaiseksi kasteta.
  • Yksityisehtoollisen mahdollisuus kotona/laitoksessa on aina, kun henkilö ei terveydentilansa takia pääse kirkkoon.

Muut tilaisuudet kirkoissa

Ulkopuoliset yleisötilaisuudet kirkoissa ei järjestetä. Orimattilan kirkko on auki ja seurakunnan työntekijä on tavattavissa edelleen arkisin ma-pe klo 13-14 ja ti klo 17-18. Artjärven ”kirkko auki ja pappi paikalla”- aukiolosta tiedotetaan erikseen.

Konfirmaatio 16.5.2021

Talvirippikouluun osallistuneet nuoret konfirmoidaan (15.-)16.5. huhtikuun lopussa sovittavalla järjestelyllä.

Keskeytettävä toiminta

Pääsääntö on, että kaikki seurakunnan aikuisille suunnattu kokoava toiminta on edelleen tauolla.

Jatkettava toiminta

Vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden ryhmätoiminta voi jatkua mahdollisuuksien mukaan turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Varhaiskasvatuksen päiväkerhot ja kouluikäisten harrastekerhot kokoontuvat seurakunnassamme näitä noudattaen. Näissä ryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Ryhmän koko on mitoitettava siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa ja toteutettava tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi. Lasten, nuorten ja perheiden osalta kokeillaan mahdollisuuksien mukaan kokoontumisrajoitukset huomioivia etukäteisilmoittautumiseen perustuvia yksittäistilanteita. Ulkona voidaan toteuttaa alle 20-vuotiaille korkeintaan 10 hengen ryhmissä tapahtuvaa toimintaa.

Muu kuin seurakunnan järjestämä toiminta seurakuntatiloissa

Ulkopuolisten ryhmien ja perhejuhlien pitäminen seurakunnan tiloissa on edelleen kiellettyä. Tämä koskee mm. ulkopuolisten kuorojen toimintaa ja muistotilaisuuksia.

Kirkkoherranvirasto ja seurakuntatoimisto

Orimattilan kirkkoherranvirasto ja Artjärven seurakuntatoimisto pysyvät suljettuna paikan päällä tapahtuvalta asioinnilta toistaiseksi. Toimistot palvelevat aukioloaikoina puhelimitse ja sähköpostitse.

Diakonian vastaanotot

Diakonian vastaanottotoiminta jatkuu maanantaisin klo 9.30-10.30 virastolla ja keskiviikkoisin klo 13-14 kirkossa niin että henkilörajoitukset, turvavälit, maskisuositus ja käsihygienia huomioidaan. Seurakunta tarjoaa maskit vastaanoton asiakkaille.  Tapaamiselle voidaan myös sopia aika erikseen.

Kotikäynnit

Jos työntekijä tarkan harkinnan jälkeen käy seurakuntalaisen kotona, hän käyttää kasvomaskia. Suosittelemme maskia myös kohdattavalle henkilölle. Vierailuaika on lyhyt, eikä sisällä kahvittelua. Syntymäpäiväkäyntejä tehdään harkitusti, ei osallistuta perhejuhliin, ei kahvittelua.  Onnittelut tapauskohtaisesti arvioiden esimerkiksi puhelimitse, mahdollisesti pistäytyminen ulko-ovella, lyhyt tapaaminen ulkona tai siirretään käynti myöhempään ajankohtaan. Tapaaminen kahden kesken tai läheisen läsnäollessa. Turvavälit ja kasvomaskit kohdattaessa. Laitoskäynneillä noudatetaan laitoksen ohjeistusta.

Etätyö ja työskentely seurakunnan tiloissa

  • Etätyötä suositellaan vahvasti kaikissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Mikäli työntekijä jakaa  toimiston yhden tai useamman muun kanssa, voi sopia esimerkiksi vuoropäivistä, jolloin ollaan toimistolla. Palaverit pidetään Teamsin kautta.
  • Tauot pidetään pääsääntöisesti porrastetusti ja tarvittaessa esim. oman työpisteen ääressä. Vältetään muutaman henkeä suurempia yhteisiä kahvi- ja lounashetkiä. Tiimikahveja voi sopia myös Teamsin kautta pidettäväksi.
  • Niissä työtehtävissä, joissa ei ole mahdollista etätyöhön (erityisesti kiinteistö- ja hautausmaatyö) työskennellään turvavälit ja hyvä hygienia huomioiden, lähikontakteja välttäen. Näissäkin tehtävissä on mahdollista miettiä etäpäivien pitämistä, jos sisältöjä etätöihin on löydettävissä.

Päätöksentekoelimet

Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Varotoimenpiteenä toimielinten kokoontumisia voidaan harventaa ja päättää vain niistä asioista, jotka ovat pakollisia tai muuten kiireellisiä. Kokousjärjestelyissä kiinnitetään erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen. Hallinnon hybridimalliset tai sähköiset kokoukset ovat mahdollisia 15.3.2021 lähtien.

Kasvomaskin käyttö

Tilanteissa, joissa on lähikontakteja, suositellaan seurakunnassa kasvomaskien käyttöä. Kasvomaskin käyttöä voidaan edellyttää kaikilta yli 12-vuotiailta seurakunnan tiloissa olevilta, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Lähtökohtaisesti seurakuntalaiset huolehtivat itse oman kasvomaskin hankinnasta. Kasvomaskeja on kuitenkin tarjolla seurakunnan kiinteistöissä. Kasvomaskin käyttöä suositellaan seurakunnan työntekijöille käytettäväksi työpaikalla kaikissa tilanteissa ja työpaikalla liikuttaessa, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä.

21.4.2021 09.21