Uutislistaukseen

PÄIVITETYT KORONARAJOITUKSET ORIMATTILAN SEURAKUNNASSA 30.4.2021 asti

Kirkon kastemalja, siniset heijastukset

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueen koronayhteistyöryhmä on kokoontunut 22.3.2021 ja tiedottanut päätöksistään 23.3.2021. PHHYKY:n alueella aiemmin 28.3.2021 asti voimassa olleet suositukset ja rajoitukset ovat nyt voimassa 30.4.2021 asti.

PHHYKYn tiedotteen mukaan ”Tällä tarkoitetaan pääpiirteittäin seuraavien rajoitusten ja suositusten jatkamista:

Asiakastilojen hallinnoijat velvoitetaan huolehtimaan erityisen huolellisesti terveysturvallisuuden ja asiakaspaikkojen sekä turvavälien toteutumisesta, siten että lähikontakteja pystytään todellisesti välttämään.

Yksityis- ja yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on enintään 6 henkilöä.

Vuonna 2007 ja sitä ennen syntyneiden ryhmäharrastustoiminnan keskeytys jatkuu.

Etätyö- ja kasvomaskisuositukset ovat laajat.”

 

Päijät-Hämeen koronayhteistyöryhmä on pyytänyt Aluehallintovirastoa tekemään toimivaltaansa kuuluvat päätökset. Alue on edelleen epidemian leviämisvaiheessa.

 

Orimattilan seurakunnassa toimitaan 30.4.2021 asti seuraavasti:

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Jumalanpalvelukset toimitetaan ilman läsnä olevaa seurakuntaa. Sanajumalanpalvelukset Orimattilan kirkosta suoratoistetaan seurakunnan YouTube-kanavalla. Kanavalla jaetaan myös etukäteen tehtyjä nauhoituksia.

Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu 6 henkilöön. Tämä koskee myös perhejuhlia, kuten kastekahveja, hääjuhlia tai muistotilaisuutta. Vastuu näistä on perheillä ja omaisilla. Kirkollisissa toimituksissa (erityisesti hautaan siunaaminen, erikseen harkiten myös kaste ja avioliittoon vihkiminen) on henkilömäärän osalta mahdollista käyttää piispan luvalla pastoraalista harkintaa, lisätietoja antaa kirkkoherra. Pappia, kanttoria ja suntiota ei lasketa mukaan osallistujamäärään (ovat virkatehtävissä).

Työsuojelullisista syistä henkilöstö ei osallistu yli 6 hengen yksityistilaisuuksiin. Myös pienemmissä tilaisuuksissa läsnäolo pidetään mahdollisimman lyhyenä.

Kasvomaskia suositellaan käytettävän jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Kasteeseen voi varata seurakunnan kaikkia kirkkoja. Muualla ei toistaiseksi kasteta.

Hiljaisen viikon ja pääsiäisajan tapahtumat ja jumalanpalvelukset oli jo tilanteen jatkumista ennakoiden suunniteltu nyt jatkuvien rajoitusten mukaisiksi.

Messujen vietossa kokeillaan erilaisia tapoja (Vaeltava messu, striimatun messun jälkeen ehtoollisenvieton jatkuminen kirkkosalissa). Hetkimessujen jatkunevat pääsiäisen jälkeen.

Yksityisehtoollisen mahdollisuus kotona/laitoksessa on aina, kun henkilö ei terveydentilansa takia pääse kirkkoon.

Muut tilaisuudet kirkoissa

Ulkopuoliset yleisötilaisuudet kirkoissa perutaan. Orimattilan kirkko on auki ja seurakunnan työntekijä on tavattavissa edelleen keskiviikkoisin klo 13-14, hiljaisella viikolla ma-ke 10-12 ja 18-19 ja pitkäperjantaina 13-15. Pääsiäisen jälkeisistä muista ajoista tiedotetaan myöhemmin. Artjärven kirkko auki ja pappi paikalla pitkäperjantaina klo 10-12 ja pääsiäissunnuntaina 13-15, muusta aukiolosta tiedotetaan erikseen.

Rippikoulu

Kesän rippikouluryhmien huhtikuun etukäteisviikonloput toteutetaan suositusten mukaisesti.

Keskeytettävä toiminta

Pääsääntö on, että kaikki seurakunnan aikuisille suunnattu kokoava toiminta on tauolla.

Jatkettava toiminta

Vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden ryhmätoiminta voi jatkua mahdollisuuksien mukaan turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Varhaiskasvatuksen päiväkerhot ja kouluikäisten harrastekerhot kokoontuvat seurakunnassamme näitä noudattaen. Näissä ryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Ryhmän koko on mitoitettava siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa ja toteutettava tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi. Lasten, nuorten ja perheiden osalta kokeillaan mahdollisuuksien mukaan kokoontumisrajoitukset huomioivia etukäteisilmoittautumiseen perustuvia yksittäistilanteita.

Muu kuin seurakunnan järjestämä toiminta seurakuntatiloissa

Ulkopuolisten ryhmien ja perhejuhlien pitäminen seurakunnan tiloissa kielletään toistaiseksi. Tämä koskee mm. ulkopuolisten kuorojen toimintaa ja muistotilaisuuksia.

Kirkkoherranvirasto ja seurakuntatoimisto

Orimattilan kirkkoherranvirasto ja Artjärven seurakuntatoimisto pysyvät suljettuna paikan päällä tapahtuvalta asioinnilta toistaiseksi. Toimistot palvelevat aukioloaikoina puhelimitse ja sähköpostitse.

Diakonian vastaanotot

Diakonian vastaanottotoiminta jatkuu maanantaisin klo 9.30-10.30 virastolla ja keskiviikkoisin klo 13-14 kirkossa niin että henkilörajoitukset, turvavälit, maskisuositus ja käsihygienia huomioidaan. Seurakunta tarjoaa maskit vastaanoton asiakkaille.  Tapaamiselle voidaan myös sopia aika erikseen.

Kotikäynnit

Jos työntekijä tarkan harkinnan jälkeen käy seurakuntalaisen kotona, hän käyttää kasvomaskia. Suosittelemme maskia myös kohdattavalle henkilölle. Vierailuaika on lyhyt, eikä sisällä kahvittelua. Varsinaisia uusia syntymäpäiväkäyntejä ei sovita toistaiseksi. Onnittelut mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi puhelimitse (mahdollisesti lisäksi pistäytyminen turvavälein ja kasvomaskein ulko-ovella) tai siirretään käynti myöhempään ajankohtaan.

Etätyö ja työskentely seurakunnan tiloissa

Etätyötä suositellaan vahvasti kaikissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Työntekijät voivat esim. sopia vuoropäivistä toimistolla. Palaverit pidetään Teamsin kautta. Niissä työtehtävissä, joissa ei ole mahdollista etätyöhön (erityisesti kiinteistö- ja hautausmaatyö) työskennellään turvavälit ja hyvä hygienia huomioiden, lähikontakteja välttäen. Näissäkin tehtävissä on mahdollista miettiä etäpäivien pitämistä, jos sisältöjä etätöihin on löydettävissä.

Päätöksentekoelimet

Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Varotoimenpiteenä toimielinten kokoontumisia voidaan harventaa ja päättää vain niistä asioista, jotka ovat pakollisia tai muuten kiireellisiä. Kokousjärjestelyissä on kiinnitettävä erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen. Hallinnon sähköiset kokoukset ovat mahdollisia 15.3.2021 lähtien, sähköisen osallistumisen tarve on meillä parhaillaan selvittelyssä.

Kasvomaskin käyttö

Tilanteissa, joissa on lähikontakteja, suositellaan seurakunnassa kasvomaskien käyttöä. Kasvomaskin käyttöä voidaan edellyttää kaikilta yli 12-vuotiailta seurakunnan tiloissa olevilta, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Lähtökohtaisesti seurakuntalaiset huolehtivat itse oman kasvomaskin hankinnasta. Kasvomaskeja on kuitenkin tarjolla seurakunnan kiinteistöissä. Kasvomaskin käyttöä suositellaan seurakunnan työntekijöille käytettäväksi työpaikalla kaikissa tilanteissa ja työpaikalla liikuttaessa, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä.

25.3.2021 09.57