Uutislistaukseen

PÄIVITETYT KORONARAJOITUKSET ORIMATTILAN SEURAKUNNASSA 28.3.2021 asti

Kirkon oven edessä Kirkko auki -kyltti

 

Valtioneuvoston 25.2.2021 julkaisemat toimet on otettu käyttöön PHHYKY:n alueella ja uudet suositukset ja rajoitukset ovat voimassa ainakin 28.3.2021 asti. Suositusten osalta ne ovat jo voimassa. Päijät-Hämeen koronayhteistyöryhmä on pyytänyt Aluehallintovirastoa tekemään toimivaltaansa kuuluvat päätökset. Alueellinen koronayhteistyöryhmä on 1.3.2021 todennut alueen olevan epidemian leviämisvaiheessa.

Orimattilan seurakunnassa toimitaan 28.3.2021 asti seuraavasti:

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

Jumalanpalvelukset toimitetaan ilman läsnä olevaa seurakuntaa. Sanajumalanpalvelukset Orimattilan kirkosta suoratoistetaan seurakunnan YouTube-kanavalla. Kanavalla jaetaan myös etukäteen tehtyjä nauhoituksia.

Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu 6 henkilöön. Tämä koskee myös perhejuhlia, kuten kastekahveja, hääjuhlia tai muistotilaisuutta. Kirkollisissa toimituksissa (erityisesti hautaan siunaaminen, erikseen harkiten myös kaste ja avioliittoon vihkiminen) on henkilömäärän osalta mahdollista käyttää piispan luvalla pastoraalista harkintaa, lisätietoja antaa kirkkoherra. Pappia, kanttoria ja suntiota ei lasketa enää mukaan osallistujamäärään (ovat virkatehtävissä).

Työsuojelullisista syistä henkilöstö ei osallistu yli 6 hengen yksityistilaisuuksiin. Myös pienemmissä tilaisuuksissa läsnäolo pidetään mahdollisimman lyhyenä.

Kasvomaskia suositellaan käytettävän jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Kasteeseen voi varata seurakunnan kaikkia kirkkoja. Muualla ei toistaiseksi kasteta.

Hetkimessuja vietetään Orimattilan kirkossa su klo 12 (7.3., 14.3., 21.3. ja 28.3.) sekä ke klo 18 (3.3., 10.3., 17.3. ja 24.3.) ja Artjärven kirkossa su 14.3. klo 13 ja 14. Näihin ilmoittaudutaan kirkkoherranvirastolle ja seurakuntatoimistolle etukäteen niiden aukioloaikoina. Ennakkoilmoittautuminen on välttämätön. Jokaiseen Hetkimessuun voidaan ottaa kuusi seurakuntalaista. Palmusunnuntaina 28.3. mahdollisesti erilaisen messun kokeilu Artjärvellä.

Yksityisehtoollisen mahdollisuus kotona/laitoksessa on aina, kun henkilö ei terveydentilansa takia pääse kirkkoon.

Muut tilaisuudet kirkoissa

Ulkopuoliset yleisötilaisuudet kirkoissa perutaan. Orimattilan kirkko on auki ja seurakunnan työntekijä on tavattavissa (ainakin) 28.3.2021 asti su klo 11-12, ma-pe klo 13-14 ja ti klo 17-18. Artjärven kirkon sunnuntaiaukiolosta tiedotetaan erikseen.

Rippikoulu

Hiihtoloman pieni rippikouluryhmä jatkaa päiväkouluna seurakuntakodilla. Kesän leirien maaliskuun etukäteisviikonloppujen toteutustavat muokataan suosituksia vastaaviksi (toimitaan lähinnä etänä).

Keskeytettävä toiminta

Pääsääntö on, että kaikki seurakunnan aikuisille suunnattu kokoava toiminta on tauolla.

Jatkettava toiminta

Vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden ryhmätoiminta voi jatkua mahdollisuuksien mukaan turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Varhaiskasvatuksen päiväkerhot ja kouluikäisten harrastekerhot kokoontuvat seurakunnassamme näitä noudattaen. Näissä ryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Ryhmän koko on mitoitettava siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa ja toteutettava tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi. Lasten, nuorten ja perheiden osalta kokeillaan mahdollisuuksien mukaan kokoontumisrajoitukset huomioivia etukäteisilmoittautumiseen perustuvia yksittäistilanteita maaliskuussa.

Muu kuin seurakunnan järjestämä toiminta seurakuntatiloissa

Ulkopuolisten ryhmien ja perhejuhlien pitäminen seurakunnan tiloissa kielletään toistaiseksi. Tämä koskee mm. ulkopuolisten kuorojen toimintaa ja muistotilaisuuksia.

Kirkkoherranvirasto ja seurakuntatoimisto

Orimattilan kirkkoherranvirasto ja Artjärven seurakuntatoimisto pysyvät suljettuna asioinnilta toistaiseksi. Toimistot palvelevat aukioloaikojen puitteissa puhelimitse ja sähköpostitse.

Diakonian vastaanotot

Diakonian vastaanottotoiminta jatkuu maanantaisin klo 9.30-10.30 virastolla ja keskiviikkoisin klo 13-14 kirkossa niin että henkilörajoitukset, turvavälit, maskisuositus ja käsihygienia huomioidaan. Seurakunta tarjoaa maskit vastaanoton asiakkaille.  Tapaamiselle voidaan myös sopia aika erikseen.

Kotikäynnit

Jos työntekijä tarkan harkinnan jälkeen käy seurakuntalaisen kotona, hän käyttää kasvomaskia. Suositellaan maskia myös kohdattavalle henkilölle. Vierailuaika on lyhyt, eikä sisällä kahvittelua. Varsinaisia uusia syntymäpäiväkäyntejä ei sovita toistaiseksi. Onnittelut mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi puhelimitse (mahdollisesti lisäksi pistäytyminen turvavälein ja kasvomaskein ulko-ovella) tai siirretään käynti myöhempään ajankohtaan.

Etätyö ja työskentely seurakunnan tiloissa

Etätyötä suositellaan vahvasti kaikissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Mikäli työntekijä jakaa toimiston yhden tai useamman muun kanssa, sovitaan esimerkiksi vuoropäivistä toimistolla. Palaverit pidetään Teamsin kautta.

Tauot pidetään pääsääntöisesti porrastetusti ja tarvittaessa esim. oman työpisteen ääressä. Maaliskuun ajan vältetään yhteisiä kahvi- ja lounashetkiä. Tiimikahveja voi sopia myös Teamsin kautta pidettäväksi.

Niissä työtehtävissä, joissa ei ole mahdollista etätyöhön (erityisesti kiinteistö- ja hautausmaatyö) työskennellään turvavälit ja hyvä hygienia huomioiden, lähikontakteja välttäen. Näissäkin tehtävissä on mahdollista miettiä etäpäivien pitämistä, jos sisältöjä etätöihin on löydettävissä.

Päätöksentekoelimet

Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Varotoimenpiteenä toimielinten kokoontumisia voidaan harventaa ja päättää vain niistä asioista, jotka ovat pakollisia tai muuten kiireellisiä. Kokousjärjestelyissä on kiinnitettävä erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen. Sähköisiä kokouksia kokeillaan, kun niiden järjestäminen mahdollistuu.

Kasvomaskin käyttö

Tilanteissa, joissa on lähikontakteja, suositellaan seurakunnassa kasvomaskien käyttöä. Kasvomaskin käyttöä voidaan edellyttää kaikilta yli 12-vuotiailta seurakunnan tiloissa olevilta, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Lähtökohtaisesti seurakuntalaiset huolehtivat itse oman kasvomaskin hankinnasta. Kasvomaskeja on kuitenkin tarjolla seurakunnan kiinteistöissä. Kasvomaskin käyttöä suositellaan seurakunnan työntekijöille käytettäväksi työpaikalla kaikissa tilanteissa ja työpaikalla liikuttaessa, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä.

2.3.2021 11.12