Uutislistaukseen

KORONATILANNE JA SEURAKUNTA 24.11.2020

Ehtoolliselle jonotetaan turvavälejä noudattaen 14.6.2020

Jumalanpalvelukset ja muut tilaisuudet

PHHYKY neuvottelee alkuviikosta Aluehallintoviraston ja kuntien kanssa kokoontumisten osallistujamäärän rajaamiseksi. Asiasta tulee lisätietoa ke 25.11. ja on mahdollista, että rajoituksia tulee lisää. Tällä hetkellä on voimassa suositus, jonka mukaan on mahdollista järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia rajatuissa ulkotiloissa ja sisätiloissa, jos tilaisuuksissa noudatetaan THL:n ja OKM:n 21.9.2020 antamaa ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä.

Seurakunta suosittelee PHHYKY:n antamien suositusten perusteella, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia toistaiseksi järjestetä lainkaan. Tämä koskee myös perhejuhlia, kuten kastekahveja, hääjuhlia tai muistotilaisuutta.

Työsuojelullisista syistä henkilöstö ei osallistu yli 10 hengen yksityistilaisuuksiin. Kirkollisissa toimituksissa on mahdollista käyttää pastoraalista harkintaa, josta viime kädessä vastaa kirkkoherra.

Välttämättömät kotikäynnit esimerkiksi diakoniatyössä hoidetaan normaalisti, kuitenkin maskeja käyttäen.

Sovitut syntymäpäiväkäynnit pyritään pitämään normaalisti, kunhan on kyse alle 10 hengen tilaisuudesta. Uusia syntymäpäiväkäyntejä ei sovita toistaiseksi. Onnittelut mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi puhelimitse, tai siirretään käynti myöhempään ajankohtaan.

Harrastustoiminta

PHHYKY suosittaa, että aikuisten harrastusryhmien koko rajataan 10 henkeen. Kuorotoiminnan ja muun aikuisten pienryhmätoiminnan jatkaminen on mahdollista edellyttäen, että ryhmän kokoonpano säilyy samana ja edellä mainitut henkilörajoitukset, turvavälit, maskisuositus sekä käsihygienia huomioidaan. Lasten ja nuorten tilaisuuksien järjestämisellä on lasten ja nuorten kokonaisvaltaiselle terveydelle merkittäviä vaikutuksia, jonka vuoksi lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkuminen on syytä pyrkiä monin eri tavoin turvaamaan. Alakoululaisten kerhot jatkavat toimintaansa.

Päätöksentekoelimet

Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Varotoimenpiteenä toimielinten kokoontumisia voidaan harventaa ja päättää vain niistä asioista, jotka ovat pakollisia tai muuten kiireellisiä. Kokousjärjestelyissä kiinnitetään erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen. Kirkkolainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista sähköisiä kokouksia.

Kasvomaskin käyttö

Tilanteissa, joissa on lähikontakteja, suositellaan seurakunnassa kasvomaskien käyttöä. Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 15-vuotiaille. Lähtökohtaisesti seurakuntalaiset huolehtivat itse oman kasvomaskin hankinnasta. Kasvomaskeja tulee kuitenkin olla tarjolla seurakuntalaisille, joille kasvomaskien kustannukset nousevat kohtuuttomiksi. Kasvomaskin käyttöä suositellaan seurakunnan työntekijöille käytettäväksi työpaikalla kaikissa tilanteissa ja työpaikalla liikuttaessa, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Maskia suositellaan yleisesti käytettäväksi kiihtymisvaiheessa olevassa koronaepidemian vaiheessa mm. kirkoissa ja muissa uskonnollisten yhteisöjen tiloissa.

Kirkkoherranvirasto on auki normaalisti, mutta toivomme seurakuntalaisten suosivan asiointia puhelimella tai sähköpostilla.

24.11.2020 19.50