Uutislistaukseen

KESÄN RIPPIKOULUT

Rantamaisema Mallusjoen leirikodilta

8.5.2020 piispat antoivat ohjeita seurakunnan kesäajan toiminnasta. Rippikouluista todetaan seuraavsti:

”Rippikoulu on seurakunnalle ja järjestämisluvan saaneelle järjestölle kirkkojärjestykseen perustuvaa, velvoittavaa toimintaa. Rippikoulut on toteutettava tavalla tai toisella poikkeusoloista huolimatta. Valtioneuvoston linjausten mukaisesti myös rippikoululeirit on mahdollista aloittaa 1.6. alkaen tietyin rajoituksin. Piispat 5.5. antamassaan ohjeistuksessa suosittelevat, että rippikoululeirien ja muun leiritoiminnan aloittaminen on mahdollista 1.6.2020 alkaen. Turvallisuutta koskevien valmisteluiden ja muiden käytännön syiden vuoksi yön yli kestävä leiritoiminta on suositeltavaa aloittaa kuitenkin vasta juhannuksen jälkeen. Rippikoululaisten, isosten ja henkilökunnan kokonaismäärän tulee olla enintään 50 henkilöä. Päivärippikoulujen ja leiririppikoulujen ennakkotapaamisten järjestäminen on mahdollista 1.6. alkaen.”

Orimattilassa kesän ensimmäinen rippileiri joko muutetaan päivärippikouluksi tai siirretään loppukesään, kysely perheisiin on lähetetty. Sekä kesäkuun päivärippikoulu että neljä juhannuksen jälkeistä leiriä pidetään alkuperäisinä ajankohtinaan. Rippikouluissa otamme huomioon annetut ohjeistukset hygieniaan ja kokoontumisväljyyteen liittyen. Kiinnitämme erityistä huomiota siivoukseen leirien aikana ja niiden välissä.

Lähtökohtaisesti pyrimme siihen, että rippikouluryhmien konfirmaatioiden ajankohdat pysyvät aiemmin sovitussa – ainakin samassa viikonlopussa. Lisätietoa konfirmaatioiden pitotavasta annetaan myöhemmin kokoontumisrajoitusten pohjalta.

Tavoitteena on aina nuorelle turvallinen ja vanhempien luottamuksen arvoinen rippikoulukokemus – näin tänä poikkeuskesänäkin. 

Rippikouluista lisätietoja antaa pastori Janne Konttinen, 050 5546531 tai janne.konttinen@evl.fi. 

 

8.5.2020 21.02