Uutislistaukseen

180617 uskontunnustus (1).jpg

Orimattilan seurakunnassa jäseniä vuodenvaihteessa 12 082

2.2.2019 16.25

Kaupunkilaisia oli 31.12.2018 arvion mukaan 16 094. Näin ollen kirkkoonkuulumisprosentti Orimattilassa on 75,1% - edelleen reilusti yli valtakunnan keskiarvon, joka vuodenvaihteessa ensimmäistä kertaa alitti 70% rajan.

Vuoden viimeisenä päivänä seurakuntalaisia oli 12 082. Toimintavuoden aikana seurakunnan väkiluku laski yhteensä 282 henkilöllä. Muuttoliikenteen vaikutuksesta seurakunnan väkiluku pieneni 96 jäsenellä. Kirkosta erosi Orimattilassa 142 ihmistä. Seurakunnan jäseniä kuoli enemmän kuin uusia jäseniä kastettiin.

Kirkkoon liittyneiden määrä Orimattilassa nousi edellisvuosiin verrattuna. Heitä oli 59 - vuonna 2017 kirkkoon liittyi 47. Kastettujen määrä on pieni, vain 76, roima lasku viidessä vuodessa. Viime vuonna syntyi Orimattilassa yhdeksän sellaista lasta, joilla olisi ollut oikeus tulla kastetuiksi, mutta vanhemmat eivät tuoneet lapsia kasteelle.  Suurin syy kastettujen pienentyneelle määrälle on syntyvyyden lasku.

Kirkollisia vihkimisiä oli 19 (ainakin toinen puolisoista Orimattilan seurakunnan jäsen) ja kolme siviiliavioliittoa siunattiin.