Hallinto

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittava kirkkovaltuusto, jonka toimikausi on neljä vuotta. Parhaillaan on menossa valtuustokausi 2019 - 2022. Marraskuussa 2018 käytyjen seurakuntavaalien tuloksia Orimattilassa voit tutkia tästä.

Kirkkovaltuusto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan kirkkoneuvoston, joka valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta sekä johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, hallintoa ja seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa ja tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia. Kirkkoneuvosto valitsee useimmat seurakunnan viranhaltijat.

Kirkkoneuvosto asettaa toimikaudekseen työryhmiä. Ensisijaisesti työryhmät pohtivat työalojen työntekijöiden kanssa toimintasuunnitelmaa ja -kertomusta ja seuraavat strategian toteutumista työalallaan.

Kappeliseurakunnan alueelle kirkkovaltuusto nimeää kappelineuvoston. Sen toimialaa on Artjärven kappeliseurakunnan alueella tapahtuva toiminta.

Seurakunnassa toimii myös neljä alueellista piirineuvostoa: Heinämaan, Kuivannon, Järvikunnan ja Pennala-Pasinan piirineuvostot. Ne eivät kuitenkaan varsinaisesti edusta hallintoa vaan alueen toimintaa.


 

Seurakuntavaalit menossa.