Uutislistaukseen

joka toinen penkki suljettu, kesä 2020.jpg Kirkonpenkit, joka toinen suljettu

KORONA-AJAN TOIMINTAOHJEET ORIMATTILAN SEURAKUNNASSA 30.12.2021 – 20.1.2022

29.12.2021 20.22

Etelä-Suomen AVI 28.12.2021: ”Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen. Tartuntatautilain 58 g § 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat, 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettu toiminta ja ne tahot, joita tämä päätös velvoittaa on määritelty tämän päätöksen perusteluissa. Tämä päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Määräys ovat voimassa ajalla 30.12.2021-12.1.2022.”

 

Päijät-Soten koronayhteistyöryhmä 29.12.2021: ”Valtioneuvoston asetus koronapassin käytön rajoittamisesta tulee voimaan huomenna torstaina 30. joulukuuta, ja se on voimassa 20.1.2022 asti. Koronapassia ei voi tuona aikana käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille. Alueellamme voi järjestää sisätiloissa sellaisia yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään kymmenen henkilöä. Ulkona henkilöraja on 50. Yksityistilaisuudet suositellaan pitämään enintään 10 hengen tilaisuuksina.”

Mikkelin hiippakunnan piispa on ohjeistanut seurakuntia kirjeillään 20 h kokoontumisrajoista 1.12.2021. Ohjeistusta sovelletaan alla myös nykytilanteeseen, jossa kokoontumisrajana on 10 h.

KORONA-AJAN TOIMINTAOHJEET 30.12.2021 – 20.1.2022

Kaikessa toiminnassa seurakunnassa huomioidaan terveysturvalliset peruslähtökohdat. Tilaisuuksiin ei tulla sairaana, noudatetaan turvavälejä, noudatetaan kasvomaskisuositusta, huolehditaan käsihygieniasta. Seurakunta kannustaa alueellaan asuvia koronarokotteiden ottamiseen.

Koronapassia ei voi käyttää kokoontumisrajoitusten vaihtoehtona 30.12.2021-20.1.2022.

Julkisten tilojen sulkeminen:

Jumalanpalvelusten lisäksi seurakunnan kokoavaa toimintaa ei järjestetä seurakunnan tiloissa yli 18-vuotiaille ajanjaksolla 30.12.2021-12.1.2022. Varotoimenpiteenä vakavassa pandemiatilanteessa normaalia vuodenvaihteen toimintataukoa pidennetään näin hieman. Tiloja ei myöskään anneta muiden tahojen (yhdistykset yms.) käyttöön 30.12.2021-12.1.2022 välisenä aikana. Perhejuhlien järjestäminen seurakunnan kiinteistöissä on kuitenkin mahdollista, Päijät-Sote suosittelee näihin yksityistilaisuuksiin 10 hengen rajoitusta. 13.1.2022 lähtien normaali kokoava toiminta voi näillä näkymin taas jatkua kokoontumisrajoitusten puitteissa.

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset 30.12.2021-20.1.2022

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset kaikissa kirkoissa toimitetaan niin, että kirkkotila on osastoitu 10 hengen lohkoihin, joiden välillä on selkeä suojavyöhyke. Kirkollisten toimitusten osallistujamäärien suhteen toimittava pappi käyttää pastoraalista harkintaa, joka mahdollistaa läheisimpien osallistumisen. Kirkoissa vain joka toinen penkkirivi on käytössä. Striimattavat jumalanpalvelukset sovitaan erikseen.

Kirkollisia toimituksia voidaan suorittaa seurakunnan tiloissa ja myös kodeissa, jos turvavälit pystytään huomioimaan. Yli kymmenen hengen kasteisiin suosittelemme seurakunnan tiloja.

Henkilömäärärajoitus koskee suosituksena, ei määräyksenä, myös yksityistilaisuuksia (mm. perhejuhlat, kuten kastekahvit, hääjuhlat, muistotilaisuudet). Niissä terveysturvallisuusvastuu on perheillä ja omaisilla. Työntekijät voivat osallistua yksityistilaisuuksiin, jos osallistujia on sisätiloissa alle 10 henkeä. Jos osallistujamäärä on suurempi, työntekijä ei osallistu.

Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi sisätiloissa jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Terveysturvallisuusnäkökohdat tarkkaan huomioiden ja puheen selkeyden ja kuuluvuuden parantamiseksi sekä näiden seikkojen kokonaisarvion perusteella pappi/avustaja voi toimia myös ilman maskia. Ehtoollisenvieton aikana työntekijällä on kasvomaski käytössä, samoin jos turvavälejä ei pystytä noudattamaan. Kolehdinkantajat käyttävät maskia.

Yksityisehtoollisen mahdollisuus kotona/laitoksessa on aina, kun henkilö ei terveydentilansa takia pääse kirkkoon.

Seurakunnan muu toiminta

Tilojen sulkeminen ei koske vuonna 2004 tai myöhemmin syntyneille osallistujille järjestettyä toimintaa. Se käynnistyy joulutauon jälkeen normaalisti terveysturvallisuusohjeita noudattaen.

Orimattilan kirkko on auki pistäytymistä varten ja työntekijä on paikalla klo 12-13 su-pe 9.-20.1.2022.

Kirkkoherranvirasto

Suosittelemme hoitamaan asioinnin puhelimitse ja sähköpostitse. Viraston tiloissa asioitaessa suositellaan käytettäväksi kasvomaskia.

Diakonian vastaanotot

Diakonian vastaanotot hoidetaan niin että turvavälit, maskisuositus ja käsihygienia huomioidaan. Seurakunta tarjoaa maskit vastaanoton asiakkaille. Tapaamisaika voidaan myös sopia erikseen.

Kotikäynnit ja tapaamiset

Työntekijöiden ja seurakuntalaisten tapaamisia kodeissa ja muualla voidaan järjestää terveysturvallisuuskäytäntöjä noudattaen, kasvomaski voi olla tarpeen kotikäynneillä. Seurakunnan työntekijöihin voi ottaa yhteyttä, vaikka haluaisi vain rupatella puhelimessa tai kasvotusten. Laitoskäynneillä noudatetaan laitoksen ohjeistusta.

Etätyö ja työskentely seurakunnan tiloissa

Etätyösuositus on voimassa. Työkokoukset pidetään Teamsissa tai terveysturvallisuusohjeet huomioiden tavallista väljemmissä tiloissa. Työnantajana seurakunta kannustaa myös työntekijöitään ottamaan rokotukset.

Kasvomaskin käyttö

Tilanteissa, joissa on lähikontakteja, suositellaan seurakunnassa kasvomaskien käyttöä sisätiloissa. Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Lähtökohtaisesti seurakuntalaiset huolehtivat itse oman kasvomaskin hankinnasta. Kasvomaskeja on kuitenkin tarjolla kaikissa seurakunnan kiinteistöissä.

---------

Ohjeistukset saattavat muuttua nopeasti. Ajantasaisimman tiedon saa verkosta tai soittamalla kirkkoherranviraston toimistosihteerille tai muulle työntekijälle.