Uutislistaukseen

Kevyitä pilviä

PÄIVITETYT KORONARAJOITUKSET ORIMATTILAN SEURAKUNNASSA 15.6.2021 asti

19.5.2021 16.31

 

 

Päijät-Sote on päivittänyt suosituksia ja rajoituksia 17.5.2021:  ”Koronaepidemia on alueellamme leviämisvaiheessa. Suositukset ja rajoitukset ovat voimassa tämänhetkisen arvion mukaan 15.6. asti, mutta niitä kevennetään epidemiatilanteen mahdollistaessa sen jo aiemmin.”

 

Olennaisin muutos seurakunnan kannalta on kuuden henkilön kokoontumisrajoituksen muuttuminen 1.6. lähtien niin, että raja on kymmenen henkilöä.

 

Orimattilan seurakunnassa toimitaan 15.6.2021 asti seuraavasti:

 

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

  • Jumalanpalvelukset toimitetaan ilman läsnä olevaa seurakuntaa ja välitetään verkkoon YouTube-kanavalla.
  • Messujen vietossa erilaisia tapoja (Hetkimessu ennakkoon ilmoittautuneille, Vaeltava messu, striimatun messun jälkeen ehtoollisenvieton jatkuminen kirkkosalissa).
  • Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu 6 henkilöön 31.5. asti, 1.6.-15.6. raja on 10 henkilöä. Tämä koskee myös perhejuhlia, kuten kastekahveja, hääjuhlia tai muistotilaisuutta. Vastuu näistä on perheillä ja omaisilla. Kirkollisissa toimituksissa (kaste, vihkiminen, siunaaminen) on henkilömäärän osalta mahdollista käyttää pastoraalista harkintaa, lisätietoja antaa toimituksen hoitava pappi. Pappia, kanttoria ja suntiota ei lasketa mukaan osallistujamäärään (ovat virkatehtävissä).
  • Työsuojelullisista syistä henkilöstö ei osallistu yli 6 hengen (1.6.-15.6. yli 10 hengen) yksityistilaisuuksiin. Myös pienemmissä tilaisuuksissa läsnäolo pidetään mahdollisimman lyhyenä.
  • Kasvomaskia suositellaan käytettävän jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Kasteeseen voi varata seurakunnan kaikkia kirkkoja. Muualla ei toistaiseksi kasteta.
  • Yksityisehtoollisen mahdollisuus kotona/laitoksessa on aina, kun henkilö ei terveydentilansa takia pääse kirkkoon.

 

Muut tilaisuudet kirkoissa

Ulkopuolisten toteuttamia yleisötilaisuuksia kirkoissa ei järjestetä. Orimattilan kirkko on auki ja seurakunnan työntekijä on tavattavissa 28.5. asti arkisin ma-pe klo 13-14 ja ti klo 17-18. Artjärven ”kirkko auki ja pappi paikalla”- aukiolosta tiedotetaan erikseen. Orimattilan kirkko on tiekirkkona auki 7.6.-11.8. su-pe klo 11-17. Kesäkahvila toimii koronaturvallisesti ulkotiloissa ma-pe (ma-to kirkon edessä, pe Vanhan Pappilan puistossa) 31.5.-23.6. ja 2.-6.8. klo 11-15. Vapaaehtoiset päivystäjät pitävät Artjärven kirkkoa auki sunnuntaisin 13.6.-8.8. klo 15-17.

 

Rippikoulut

Rippikoulujen leiri- ja päiväkoulujaksot toteutetaan koronaturvallisuutta noudattaen ilmoitettuina ajankohtina. Konfirmaatioista sovitaan erikseen, ensimmäiset on ilmoitettu pidettäviksi 20.6.

 

Keskeytettävä toiminta

Pääsääntö on, että seurakunnan aikuisille suunnattu kokoava toiminta on edelleen tauolla. 1.-15.6. välisenä aikana voidaan toteuttaa tilanteita ulkona, jos osallistujamäärä on korkeintaan 10 ja turvavälit pystytään pitämään.

 

Jatkettava toiminta

Vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden ryhmätoiminta voi jatkua mahdollisuuksien mukaan turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Varhaiskasvatuksen päiväkerhojen ja kouluikäisten harrastekerhojen kokoontumiskausi on päättymässä toukokuun puolivälissä.

 

 

 

Muu kuin seurakunnan järjestämä toiminta seurakuntatiloissa

Ulkopuolisten ryhmien, yksittäistilanteiden ja perhejuhlien pitäminen seurakunnan tiloissa on edelleen kiellettyä 15.6. asti. Tämä koskee mm. ulkopuolisten kuorojen toimintaa ja muistotilaisuuksia.

 

Kirkkoherranvirasto ja seurakuntatoimisto

Orimattilan kirkkoherranvirasto ja Artjärven seurakuntatoimisto pysyvät suljettuna paikan päällä tapahtuvalta asioinnilta toistaiseksi, työntekijän vuosiloman aikana Artjärven seurakuntatoimisto on normaalistikin kokonaan kiinni. Muuten toimistot palvelevat aukioloaikoina puhelimitse ja sähköpostitse.

 

Diakonian vastaanotot

Diakonian vastaanottotoiminta jatkuu maanantaisin klo 9.30-10.30 virastolla ja keskiviikkoisin klo 13-14 kirkossa niin että henkilörajoitukset, turvavälit, maskisuositus ja käsihygienia huomioidaan. Seurakunta tarjoaa maskit vastaanoton asiakkaille.  Tapaamiselle voidaan myös sopia aika erikseen.

 

Kotikäynnit

Kotikäyntejä voidaan tehdä harkitusti ja koronaturvallisuutkäytäntöjä noudattaen. Työntekijä käyttää kasvomaskia. Suosittelemme maskia myös kohdattavalle henkilölle. Vierailuaika on melko lyhyt, eikä sisällä kahvittelua. Ei osallistuta perhejuhliin, joissa ylittyy suositusosallistujamäärä. Syntymäpäiväonnittelut tapauskohtaisesti ulkona tai sisällä tai myöhempään ajankohtaan siirtäen. Laitoskäynneillä noudatetaan laitoksen ohjeistusta.

 

Etätyö ja työskentely seurakunnan tiloissa

  • Etätyötä suositellaan vahvasti kaikissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Mikäli työntekijä sopii toimiston yhden tai useamman muun kanssa, voi sopia vuorottelusta työpisteellä. Palaverit pidetään Teamsin kautta.
  • Tauot pidetään pääsääntöisesti porrastetusti ja tarvittaessa esim. oman työpisteen ääressä. Vältetään muutaman henkeä suurempia yhteisiä kahvi- ja lounashetkiä.
  • Niissä työtehtävissä, joissa ei ole mahdollista etätyöhön (erityisesti kiinteistö- ja hautausmaatyö) työskennellään turvavälit ja hyvä hygienia huomioiden, lähikontakteja välttäen. Näissäkin tehtävissä on mahdollista miettiä etäpäivien pitämistä, jos sisältöjä etätöihin on löydettävissä.

 

Päätöksentekoelimet

Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Varotoimenpiteenä toimielinten kokoontumisia voidaan harventaa ja päättää vain niistä asioista, jotka ovat pakollisia tai muuten kiireellisiä. Kokousjärjestelyissä kiinnitetään erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen. Hallinnon hybridimalliset tai sähköiset kokoukset ovat mahdollisia 15.3.2021 lähtien.

 

Kasvomaskin käyttö

Tilanteissa, joissa on lähikontakteja, suositellaan seurakunnassa kasvomaskien käyttöä. Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Lähtökohtaisesti seurakuntalaiset huolehtivat itse oman kasvomaskin hankinnasta. Kasvomaskeja on kuitenkin tarjolla seurakunnan kiinteistöissä. Kasvomaskin käyttöä suositellaan seurakunnan työntekijöille käytettäväksi työpaikalla kohtaamisissa ja työpaikalla liikuttaessa, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä.

 

Maskia suositellaan yleisesti käytettäväksi edelleen esim. kirkoissa ja muissa uskonnollisten yhteisöjen tiloissa.