Uutislistaukseen

Hennonvihreitä lehtiä puissa

PÄIVITETYT KORONARAJOITUKSET ORIMATTILAN SEURAKUNNASSA 31.5.2021 asti

11.5.2021 16.47

 

Päijät-Sote tiedottaa: ”Koronaepidemia on alueellamme leviämisvaiheessa. Suositukset ja rajoitukset ovat voimassa tämänhetkisen arvion mukaan 31.5. asti, mutta niitä kevennetään epidemiatilanteen mahdollistaessa sen jo aiemmin.” Päijät-Hämeen koronatilanne on ollut viime aikoina koko Suomen huonoin, joten suositukset ja rajoitukset pysyvät toistaiseksi yhtä tiukkoina kuin tähänkin asti. Seurakunnan käytännöt eivät myöskään toukokuussa muutu, ellei kevennyksiä suosituksiin ja rajoituksiin tule.

 

Orimattilan seurakunnassa toimitaan 31.5.2021 asti seuraavasti:

 

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

  • Jumalanpalvelukset toimitetaan ilman läsnä olevaa seurakuntaa ja välitetään verkkoon YouTube-kanavalla. Mikäli kyseessä on messu, ehtoollisen jako kirkossa tapahtuu striimauksen jälkeen. Kanavalla jaetaan myös etukäteen tehtyjä nauhoituksia.
  • Messujen vietossa erilaisia tapoja (Hetkimessu ennakkoon ilmoittautuneille, Vaeltava messu, striimatun messun jälkeen ehtoollisenvieton jatkuminen kirkkosalissa).
  • Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu 6 henkilöön. Tämä koskee myös perhejuhlia, kuten kastekahveja, hääjuhlia tai muistotilaisuutta. Vastuu näistä on perheillä ja omaisilla. Kirkollisissa toimituksissa on henkilömäärän osalta mahdollista käyttää piispan luvalla pastoraalista harkintaa, lisätietoja antaa kirkkoherra. Pappia, kanttoria ja suntiota ei lasketa mukaan osallistujamäärään (ovat virkatehtävissä).
  • Työsuojelullisista syistä henkilöstö ei osallistu yli 6 hengen yksityistilaisuuksiin. Myös pienemmissä tilaisuuksissa läsnäolo pidetään mahdollisimman lyhyenä.
  • Kasvomaskia suositellaan käytettävän jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Kasteeseen voi varata seurakunnan kaikkia kirkkoja. Muualla ei toistaiseksi kasteta.
  • Yksityisehtoollisen mahdollisuus kotona/laitoksessa on aina, kun henkilö ei terveydentilansa takia pääse kirkkoon.

 

Muut tilaisuudet kirkoissa

Ulkopuoliset yleisötilaisuudet kirkoissa ei järjestetä. Orimattilan kirkko on auki ja seurakunnan työntekijä on tavattavissa 28.5. asti arkisin ma-pe klo 13-14 ja ti klo 17-18. Artjärven ”kirkko auki ja pappi paikalla”- aukiolosta tiedotetaan erikseen.

 

Talvirippikoulun konfirmaatio

Talvirippikouluun osallistuneet nuoret konfirmoidaan la-su 15.-16.5. kaksi nuorta kerrallaan niin, että kumpikin saa kutsua mukaansa viisi läheistään.

 

Keskeytettävä toiminta

Pääsääntö on, että kaikki seurakunnan aikuisille suunnattu kokoava toiminta on edelleen tauolla.

 

Jatkettava toiminta

Vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden ryhmätoiminta voi jatkua mahdollisuuksien mukaan turvaetäisyydet ja hygieniakäytännöt huomioiden. Varhaiskasvatuksen päiväkerhot ja kouluikäisten harrastekerhot kokoontuvat seurakunnassamme näitä noudattaen. Näissä ryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Ryhmän koko on mitoitettava siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa ja toteutettava tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi. Lasten, nuorten ja perheiden osalta kokeillaan mahdollisuuksien mukaan kokoontumisrajoitukset huomioivia etukäteisilmoittautumiseen perustuvia yksittäistilanteita. Ulkona voidaan toteuttaa alle 20-vuotiaille korkeintaan 10 hengen ryhmissä tapahtuvaa toimintaa.

 

Muu kuin seurakunnan järjestämä toiminta seurakuntatiloissa

Ulkopuolisten ryhmien ja perhejuhlien pitäminen seurakunnan tiloissa on edelleen kiellettyä. Tämä koskee mm. ulkopuolisten kuorojen toimintaa ja muistotilaisuuksia.

 

Kirkkoherranvirasto ja seurakuntatoimisto

Orimattilan kirkkoherranvirasto ja Artjärven seurakuntatoimisto pysyvät suljettuna paikan päällä tapahtuvalta asioinnilta toistaiseksi. Toimistot palvelevat aukioloaikoina puhelimitse ja sähköpostitse.

 

Diakonian vastaanotot

Diakonian vastaanottotoiminta jatkuu maanantaisin klo 9.30-10.30 virastolla ja keskiviikkoisin klo 13-14 kirkossa niin että henkilörajoitukset, turvavälit, maskisuositus ja käsihygienia huomioidaan. Seurakunta tarjoaa maskit vastaanoton asiakkaille.  Tapaamiselle voidaan myös sopia aika erikseen.

 

Kotikäynnit

Jos työntekijä tarkan harkinnan jälkeen käy seurakuntalaisen kotona, hän käyttää kasvomaskia. Suosittelemme maskia myös kohdattavalle henkilölle. Vierailuaika on lyhyt, eikä sisällä kahvittelua. Syntymäpäiväkäyntejä tehdään harkitusti, ei osallistuta perhejuhliin, ei kahvittelua.  Onnittelut tapauskohtaisesti arvioiden esimerkiksi puhelimitse, mahdollisesti vain pistäytyminen ovella, lyhyt tapaaminen ulkona tai siirretään käynti myöhempään ajankohtaan. Tapaaminen kahden kesken tai läheisen läsnäollessa. Turvavälit ja kasvomaskit kohdattaessa. Laitoskäynneillä noudatetaan laitoksen ohjeistusta.

 

Etätyö ja työskentely seurakunnan tiloissa

  • Etätyötä suositellaan seurakunnan työntekijöille vahvasti kaikissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista.

 

Päätöksentekoelimet

Kokoontumisrajoitus ei koske seurakuntien lakisääteisiä luottamustoimielimiä. Varotoimenpiteenä toimielinten kokoontumisia voidaan harventaa ja päättää vain niistä asioista, jotka ovat pakollisia tai muuten kiireellisiä. Kokousjärjestelyissä kiinnitetään erityistä huomiota turvalliseen osallistumiseen. Hallinnon hybridimalliset tai sähköiset kokoukset ovat mahdollisia 15.3.2021 lähtien.

 

Kasvomaskin käyttö

Tilanteissa, joissa on lähikontakteja, suositellaan seurakunnassa kasvomaskien käyttöä. Kasvomaskin käyttöä voidaan edellyttää kaikilta yli 12-vuotiailta seurakunnan tiloissa olevilta, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Lähtökohtaisesti seurakuntalaiset huolehtivat itse oman kasvomaskin hankinnasta. Kasvomaskeja on kuitenkin tarjolla seurakunnan kiinteistöissä. Kasvomaskin käyttöä suositellaan seurakunnan työntekijöille käytettäväksi työpaikalla kaikissa tilanteissa ja työpaikalla liikuttaessa, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä.