Uutislistaukseen

Ehtoolliselle jonotetaan turvavälejä noudattaen 14.6.2020

TOIMINTATAPOJA ELOKUUN ALUSTA

16.7.2020 18.51

Piispat ovat ohjeistaneet 6.7.2020:

”Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja muut seurakuntatilaisuudet

Erityisjärjestelyt kuten turvavälit eivät ole enää elokuussa pakollisia alle 500 hengen tilaisuuksissa. Piispat kuitenkin suosittelevat, että jumalanpalveluksissa, seurakunnan tiloissa järjestettävissä kirkollisissa toimituksissa ja muissa seurakuntatilaisuuksissa noudatetaan edelleen viranomaisohjeita koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja että henkilömäärä suhteutetaan 1–2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. 1.8.2020 alkaen osanottajamäärä voi ylittää 500 henkeä aluehallintovirastojen määräyksiä noudattaen.

Perheen kirkollisen toimituksen jälkeen järjestämä kaste- tai hääjuhla tai muistotilaisuus on yksityistilaisuus. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä, ei seurakunnalla. Samoin vastuu kodeissa tai muissa yksityistiloissa toteutettavista kirkollisista toimituksista on tilaisuuden järjestäjällä. Yksityistilaisuuksien enimmäisosanottajamääräksi viranomaiset suosittelevat 1.8.2020 alkaen 500 henkeä. Lisäksi viranomaiset suosittelevat, että ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniajärjestelyistä noudatetaan myös yksityistilaisuuksissa.”

Orimattilan seurakunnassa toimitaan 1.8.2020 lähtien seuraavasti (ohjeistusta muutetaan, jos siihen tulee tarvetta):

Kirkot:

 • 1.6.2020 alkaen voimassa ollut ohjeistus jumalanpalveluksista ja ehtoollisen vietossa on voimassa edelleen syyskaudella. Syyskuun alusta isossa kirkossa ehtoollispöytään voi kerallaan tulla merkityille paikoille turvavälein kymenkunta henkilöä kerrallaan.
 • Osallistujamäärää sinänsä ei rajoiteta missään kirkossa, vaan kaikissa kirkoissa turvavälien noudattamista ohjataan siten, että vain joka toinen penkkirivi on käytössä kaikissa kirkoissa. Artjärven ja Orimattilan kirkoissa pidetään rajoitusmerkinnät paikallaan toistaiseksi.
 • Kaikissa kirkoissa on edelleen käsidesiä saatavilla.
  • Tämä kirkkotiloja koskeva kohta on päivitetty syyskuussa 2020.

Omatoimiset perhejuhlat ja muu ulkopuolinen toiminta:

 • 1.8.2020 alkaen tilojen käyttäjämäärät palautuvat tavanomaisiin enimmäismääriin. Anninkammari on käytössä 10.8. alkaen
 • Tilan käyttäjille korostetaan, että vastuu turvallisuudesta ja hygieniasta on tilaisuuden järjestäjällä.
 • Suositellaan noudattamaan ohjeistuksia käsihygieniasta, turvaväleistä ja siitä, että hengitystieoireiset eivät osallistuisi tilaisuuteen.
 • Kiinteistöissä on käsidesiä saatavilla.
 • Työntekijät voivat osallistua muistotilaisuuksiin, kastekahveille (kotona, kun kaste ollut seurakunnan tiloissa) ja hääjuhliin 1.8.2020 alkaen.

Seurakunnan järjestämä toiminta:

 • Kaikki seurakunnan oma ”normaali” toiminta on mahdollista 1.8.2020 alkaen.
 • Poikkeukset: Anninkammari käytössä 10.8. alkaen ja Mispa käytössä 17.8. alkaen.
 • Toiminnassa otetaan huomioon hyvä käsihygienia ja turvavälit mahdollisuuksien mukaan. Hengitysoireisena tai muuten sairaana ei saa osallistua. Kaikki työmuodot pohtivat oman toimintansa toimintatavat käsihygienian ja turvavälien mahdollisuuksien näkökulmasta.
 • Kotikäyntejä (esim. syntymäpäiväkäynnit) voidaan tehdä taas 1.8.2020 alkaen käsihygienia ja turvallisuus huomioiden. Kasvosuojaa käytetään, jos tavattava henkilö/hoitopaikka sitä toivoo. Seurakunta hankkii erän kertakäyttöisiä suojia