Työryhmien jäsenet valtuustokaudella 2015 - 2018

Tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia tai työryhmiä, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää.  Orimattilassa työryhmien tehtävänä on käydä läpi työntekijöiden laatima toimintakertomus ja toiminta- ja talousarviosuunnitelma annettujen ohjeiden mukaisesti, perehtyä niihin ja erityisesti huolehtia niiden liittymisestä yhteiseen strategiaan. Hautaustoimen työryhmän tehtävänä on lisäksi suorittaa vuosittainen hautausmaiden katselmus. Työryhmät voivat tehdä kirkkoneuvostolle esityksiä asioista, joista ovat yksimielisiä. Työryhmä voi muutenkin kokoontua pohtimaan työalansa perusteita ja sen jäseniä voi pyytää vastuutehtäviin työalan käytännön tilanteisiin. Työryhmät toimivat valtuustokauden ajan. Työryhmät kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa.

 

DIAKONIATYÖN TYÖRYHMÄ

Arja Aatolainen, Mauri Lehto, Tellervo Ollikka, Tarja Perälä, diakoniatyön pappi ja neljä diakoniaviranhaltijaa; kirkkoneuvoston edustaja Sirkka-Liisa Papinaho.

 

HAUTAUSTOIMEN TYÖRYHMÄ

Markku Halme, Ilpo Järvinen, Ilari Soila, Kimmo Koivisto, hautausmaan työnjohtaja, talouspäällikkö ja kirkkoherra; kirkkoneuvoston edustaja Markku Viljanen.

 

LAPSI- JA PERHETYÖN TYÖRYHMÄ

Aulikki Haapaniemi, Riitta Lammensalo, Hanna Ylitalo, lapsi-ja perhetyön pappi, lapsityönohjaaja ja kappeliseurakunnan pappi; kirkkoneuvoston edustaja Anna Järvenranta.


LÄHETYSTYÖN TYÖRYHMÄ

Inkeri Halso, Yrjö Hartikka, Liisa Lehtonen, lähetystyön pappi, lähetyssihteeri ja kappeliseurakunnan pappi; kirkkoneuvoston edustaja Tuula Lehtinen.

 

MUSIIKKITYÖN TYÖRYHMÄ

Hannu Huhmarkangas, Inkeri Kuoppala, kolme kanttoria; kirkkoneuvoston edustaja Tuula Lehtinen.

 

NUORISOTYÖN TYÖRYHMÄ

Liisa Lappalainen, Tero Nieminen, Peetu Oksanen, nuorisotyön pappi, kaksi nuorisotyönohjaajaa, nuoriso-ohjaaja ja kappeliseurakunnan pappi; kirkkoneuvoston edustaja Hanna Ylitalo.

 

TULEVAISUUSTYÖRYHMÄ

Jussi Karinen, Pertti Laaksonen, Liisa Lappalainen, Tero Nieminen, Sirkka-Liisa Papinaho, Markku Viljanen, talouspäällikkö ja kirkkoherra.