Työryhmät valtuustokaudella 2019 - 2022

Tilapäisiä tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi asettaa toimikuntia tai työryhmiä, joiden tehtävän ja toiminta-ajan se määrää. Työryhmät toimivat valtuustokauden ajan.

Erikseen on nimetty HALLINNON JA TALOUDEN TYÖRYHMÄ:

Kirkkoherra Annakaisa Rantala (puheenjohtaja), kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pertti Laaksonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Mirva Illi-Lampio, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Viljanen sekä talouspäällikkö Jarkko Seppälä.

Hautausmaiden katselmuksesta vastaa koko kirkkoneuvosto. Aiemmin katselmukset hoiti hautaustoimen työryhmä.

Muuten tällä hetkellä käytössä on kirkkovaltuuston kokousten yhteydessä pidettävät pop up -tyyppiset työryhmät. Niissä luottamushenkilöt ja työntekijät yhdessä pohtivat toimintasuunnitelmaa ja -kertomusta ja seuraavat strategian toteutumista työalallaan.