Uutislistaukseen

kukkia lääninrovastille_M.jpg

Lääninrovastin vaalin tulos Hollolan rovastikunnassa

30.1.2017 16.52

Lääninrovasti on yksi rovastikunnan seurakuntien kirkkoherroista oman virkansa ohella. Hollolan rovastikunnassa on kahdeksan seurakuntaa.

Lääninrovastin tehtävänä kirkkojärjestyksen mukaan on edistää rovastikunnassa kirkon tehtävän toteutumista; valvoa, että tähän tehtävään kuuluvia toimia hoidetaan seurakunnissa uskollisesti sekä kirkon tunnustuksen, kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen sekä niihin perustuvien määräysten ja ohjeiden mukaan; asettaa rovastikunnallisia yhteistyöelimiä ja muutoinkin edistää seurakuntien yhteistyötä sekä johtaa rovastikunnallista toimintaa; sekä huolehtia niistä muista tehtävistä, jotka lääninrovastille on säädetty tai määrätty taikka jotka piispa tai tuomiokapituli on hänelle antanut.

Kuva: Kirkkovaltuusto onnitteli lääninrovastia kukkasin kokouksessaan 18.1.2017 (kuva Sirkka-Liisa Papinaho).