Lääninrovastin vaalin tulos Hollolan rovastikunnassa

30.1.2017 16.52

kukkia lääninrovastille_M.jpg

Lääninrovasti on yksi rovastikunnan seurakuntien kirkkoherroista oman virkansa ohella. Hollolan rovastikunnassa on kahdeksan seurakuntaa.

Lääninrovastin tehtävänä kirkkojärjestyksen mukaan on edistää rovastikunnassa kirkon tehtävän toteutumista; valvoa, että tähän tehtävään kuuluvia toimia hoidetaan seurakunnissa uskollisesti sekä kirkon tunnustuksen, kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen sekä niihin perustuvien määräysten ja ohjeiden mukaan; asettaa rovastikunnallisia yhteistyöelimiä ja muutoinkin edistää seurakuntien yhteistyötä sekä johtaa rovastikunnallista toimintaa; sekä huolehtia niistä muista tehtävistä, jotka lääninrovastille on säädetty tai määrätty taikka jotka piispa tai tuomiokapituli on hänelle antanut.

Kuva: Kirkkovaltuusto onnitteli lääninrovastia kukkasin kokouksessaan 18.1.2017 (kuva Sirkka-Liisa Papinaho).

« Uutislistaukseen