Aikuisille - siis kenelle?

Huomaat vasemmalta valikosta, että toimintaryhmät on jaoteltu osallistujien iän mukaan. Ensimmäiset 18 ikävuotta asettuvat melko luontevasti tähän jaotteluun. Alle kouluikäiset, koululaiset, rippikouluikäiset. Mutta minkä ikäisiä ovat "aikuiset"? Yli 18-vuotiaita kyllä, mutta parikymppinen seurakuntalainen on aivan erilaisessa elämäntilanteessa kuin häntä viisikymmentä vuotta vanhempi - vaikka aikuisia ovat molemmat. Milloin "aikuisesta" tulee varttunut, vanhus, iäkäs tai seniori? Raja on todella liukuva. Iän lisäksi monet muutkin seikat vaikuttavat siihen, millaiseen seuraan tuntuu hyvältä hakeutua. Oma persoona,  elämäntilanne ja sen erityiskysymykset vaikuttavat. Ole utelias ja rohkea etsiessäsi paikkaasi. Voit hyvin soittaa ryhmästä vastaavalle ja kysellä tarkemmin ryhmästä.

Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio
Kuva: Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio